Naturbaseret mental sundhed

Program for Naturbaseret Mental Sundhed

Visionen

Formålet med programmet er at understøtte, at unge og voksne mennesker med stress, angst og depression har adgang til naturbaserede sundhedsindsatser og behandling, som styrker deres mentale sundhed.

Missionen

Fonden vil gennem en 10-årig programindsats initiere:

  • Organisering: Fremme tværgående samarbejde, netværk og partnerskaber
  • Vidensudvikling: Systematisering, skabelse og deling af viden
  • Impact: Synliggørelse, anerkendelse og forankring.

Målene

Med udgangspunkt i målene i regeringens 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed vil Fonden være en central og samlende aktør og medvirke til:

  • Tilvejebringelse af indsigt i, hvordan og under hvilke omstændigheder naturbaserede sundhedsindsatser og behandling kan hjælpe unge og voksne med stress, angst og depression
  • Udvikling, afprøvning og spredning af naturbaserede sundhedsindsatser og behandling for unge og voksne med stress, angst og depression
  • Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer, herunder sikre tilgængelighed af relevant data
  • Tilvejebringelse af organisatoriske og økonomiske rammebetingelser for naturbaserede sundhedsindsatser og behandling for mental sundhed.

Alt sammen med det formål at:

  • At unge og voksnes mentale sundhed forbedres
  • At flere mennesker med stress, angst og depression fastholdes på arbejdsmarkedet
  • At unge og voksne oplever tilfredsstillende og inddragende hjælp.