Foto: Miriam Nielsen

5 mio. kr. til ukrainske flygtninge i Danmark

12. april 2022

I takt med en stigende flygtningestrøm fra Ukraine, bliver håndteringen af dem efter alt at dømme en stor og længerevarende opgave for det danske samfund.

Ud fra Fondens humanitære og sociale formål har 15. juni Fonden besluttet også at yde sit bidrag.

Fonden donerer derfor i alt 5 mio. kr. Dansk Røde Kors og Red Barnet. De modtager hver 2,5 mio. kr. Fondens donation er bundet til arbejdet med modtagelse og integration af Ukrainske flygtninge i Danmark.

Donationen ligger uden for Fondens normale uddelingsstrategi, men den helt ekstraordinære situation kalder på ekstraordinære indsatser. Det er baggrunden for, at Fonden har henvendt sig til de to organisationer for at yde et bidrag.