PROJEKTER


Biologisk mangfoldighed i naturskov

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) under Københavns Universitet gennemførte i 2015 og 2016 en stor undersøgelse omkring biologisk mangfoldighed i naturskov, støttet af 15. Juni Fonden med 1,5 mio. kr. Undersøgelsen gentager tilsvarende studier i de samme undersøgelsesområder fra WWFs Pandapris-projekt i 1992-1994. Herved skabes et grundlag for at vurdere udviklingen i de undersøgte skovbevoksninger over de…

Læs mere

Internationale gæstesangere på Operaen 2019-2022

På kulturområdet bevilgede bestyrelsen i 2018 9,3 mio. kr. til ansættelse af internationale sangere ved Operaen på Det Kgl. Teater. På grund af Covid-19 forhøjede Fonden bevillingen med 1,6 mio. kr. i 2021.
Donationen skal bidrage til, at der i de kommende år kan ske en væsentlig udvikling i såvel opera som kunstart som Operaens anseelse og internationale renommé. Sangerne skal også være undervisere og dermed inspiratorer for Operaens øvrige sangere og for Operaakademiets…

Læs mere

Priser til dimitterende kunstnere og designere

Siden 2014 har Fonden afholdt en årlig prisuddeling for unge kunstnere og designere, der har taget afgang fra kunstakademier og designskoler i Danmark. Hvert af de udvalgte projekter får en pris på 40.000 kr.
Med priserne ønsker fonden at give hædersprismodtagerne et anerkendende skulderklap, samt en økonomisk håndsrækning i håb om, at dette kan være med til at åbne døre for de unge kunstnere på deres…

Læs mere

Natur på recept

Fonden har støttet et af Københavns Universitets markante projekter, der omhandler naturterapi for mennesker med spiseforstyrrelse. Der blev givet 509.286 kr. til et 10-ugers forløb i naturterapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm.
Projektet bestod af udarbejdelse, afholdelse og evaluering af et ti ugers naturterapiforløb for mennesker med spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. Derudover var der en kontrolgruppe i form…

Læs mere

Natur og sociale indsatser

Fonden har bidraget til Københavns Universitets projekt ”Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen.” Fonden gav 610.000 kr. til fase 1 af projektet, der i 2018 blev afsluttet med en rapport og et seminar. Rapporten indeholder en kortlægning af indsatser, hvor naturen anvendes i forbindelse med pædagogisk arbejde med…

Læs mere

Najorti – et grønlandsk børnebisidderkorps

Fonden har støttet Foreningens Grønlandske Børn, der modtog 250.000 kr. til et projekt om et børnebisidderkorps. Projektet går ud på at udbrede og forankre Najorti-ordningen som har betydet, at 21 børn i 2017/2018 har fået hjælp fra børnebisiddere, således at børnene er blevet hørt og er blevet inddraget i egen socialsag.
Najorti-ordningen ledes og styres af et projektsekretariat med fire ansatte…

Læs mere

Fra viden til virkning — bedre naturpleje i landbruget

Projektet ‘Fra viden til virkning’, der med SEGES som projektleder blev støttet af Fonden med 750.000 kr. Projektet skulle udvikle og afprøve en model for en mere struktureret og målrettet rådgivning til de dyreholdere og lodsejere, som plejer de mest værdifulde naturarealer i Danmark. I projektet har otte lodsejere og dyreholdere, der forvalter værdifuld natur, gennem rådgivningsbesøg fået mere viden…

Læs mere

Bidt af dyr

Programserien “Bidt, Brændt og Stukket” er en tv-serie til DR Ultra, hvor Sebastian Klein lader sig bide, brænde og stikke i naturformidlingens navn. Fonden støttede programserien med 500.000 kr. I hvert af de 10 programmer er der en naturformidler involveret, så børn gennem spændende formidling kan blive klogere på en række dyr fra den danske natur.
Der er produceret 10 programmer á 15 minutter…

Læs mere

Grønlandsk kulturarv digitaliseret

Med en donation fra 15. Juni Fonden er det i 2019 lykkedes at få færdigdigitaliseret en væsentlig del af Grønlands historie. Interesserede i Grønlands historie, behøver heller ikke længere rejse til Nuuk for at se materialet. Det kan tilgås digitalt fra hvor man nu opholder sig. Projektet er en væsentlig milepæl i både bevaringen og formidlingen af Grønlands historie og det dansk-grønlandske forhold. Fonden er meget tilfreds med, at vi har bidraget til denne store landvinding, som har lettet arkivadgangen ganske betragteligt.


CPH Opera Festival

Fonden har i flere runder støttet CPH Opera Festival. Således også i 2019, hvor der blev ydet 500.000 kr. i støtte.

Festivalen tager operaen ud af de traditionelle rammer og bidrager til at såvel novicer som erfarne operagængere kan opleve opera i det fri, på nye lokaliteter og på en mere inkluderende måde, end den traditionelle opera tilbyder. Festivalen har haft stigende succes med at mobilisere deltagere. Ca. 39.500 gæster oplevede arrangementerne i 2019.

Læs mere