Støtteområder - det vi støtter


NATUR

Fonden støtter projekter inden for følgende indsatsområder:

  • Skabe plads til natur og biodiversitet
  • Øge kvaliteten af natur og biodiversitet
  • Øge befolkningens interesse for og viden om natur og biodiversitet

Fonden bidrager til at skabe et Danmark, hvor naturen og landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier.

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være eksempeldannende.

KUNST & KULTUR

Fonden støtter  følgende temaer inden for kunst og kultur;

  • Billedkunst med tilknytning til Danmark
  • Opera

Strategisk temasatsning;

  • Børn og unges kulturelle fundament – systemisk forandring og opbygning af sektorens kapacitet til at arbejde med temaet

Andre støtteområder vil som hovedregel ikke komme i betragtning.

HUMANITÆR & SOCIAL

Fonden støtter projekter, som anvender naturen eller kulturen som ramme for aktiviteter, der fremmer mental sundhed og velfærd.

Fonden støtter ikke ansøgninger begrundet i dårligt helbred eller dårlig økonomi.

For naturbaseret mental sundhed er det udmøntet i en helt særlig satsning. Læs de nærmere retningslinjer via linket herunder:

Ansøgning


FØR DU SØGER

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede og hvilke der ikke er støtteberettigede.

SÅDAN SØGER DU

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

BEVILLINGSMODTAGERE

Læs om det efterfølgende forløb, kontakt med fonden og afrapportering.