Støtteområder - det vi støtter


NATUR

Fonden støtter projekter inden for følgende indsatsområder:

  • Skabe plads til natur og biodiversitet
  • Øge kvaliteten af natur og biodiversitet
  • Øge befolkningens interesse for og viden om natur og biodiversitet

Fonden bidrager til at skabe et Danmark, hvor naturen og landskabet beskyttes og benyttes med respekt for deres blivende værdier.

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der er synergiskabende og som kan opskaleres og være eksempeldannende.

BILLEDKUNST OG OPERA

Fonden støtter  følgende temaer inden for kunst og kultur;

  • Billedkunst med tilknytning til Danmark
  • Opera

Fonden arbejder derudover med en strategisk temasatsning, som vi indgår samarbejder med andre om;

  • Kulturel kapital hos børn og unge – systemisk forandring og opbygning af sektorens kapacitet til at arbejde med temaet. Denne kategori er ikke åben for ansøgninger! Vi indgår 1-2 samarbejdsprojekter om året i denne kategori.

 

HUMANITÆR & SOCIAL

Fonden er selv udførende på det sociale område gennem et program. Fokus er på naturen som ramme for sundhedsindsatser og behandling, der fremmer mental sundhed.

Fonden modtager  ikke uopfordrede ansøgninger om donationer inden for programmet, men inviterer i stedet til bredt samarbejde om mental sundhed gennem naturbaserede sundhedsindsatser og behandling.

Humanitære indsatser støttes på ad hoc basis på baggrund af invitation.

Ansøgning


FØR DU SØGER

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede og hvilke der ikke er støtteberettigede.

SÅDAN SØGER DU

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

BEVILLINGSMODTAGERE

Læs om det efterfølgende forløb, kontakt med fonden og afrapportering.