Bevillingsmodtagere

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden. Kommunikationen foregår bedst som mailkorrespondance inden for ansøgningssystemet, hvor du logger ind via din profil.

Det er en betingelse, at bevillingen anvendes til det formål og de budgetposter, der er angivet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fonden.

For bevillinger gælder:

Støtte under 250.000 kr.

Som hovedregel udbetales højst 90 % i 1. rate. Resten udbetales efter aflevering af regnskab.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en kort rapport og et regnskab. Materialet kan uploades på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Såfremt der er behov for at foretage væsentlige justeringer i gennemførelsen af projektet, herunder i budgettet og tidsplanen, skal Fonden kontaktes. Kontakt om væsentlige ændringer og rapportering sker via din profil, men Fonden kan også kontaktes via telefon eller mail, hvis det er mere uformelt.

Støtte på mellem 250.000-499.000 kr.

Projektet skal udarbejde en udbetalingsplan. Udbetalingsplanen skal knyttes til relevante milepæle i projektet, som godkendes af Fonden. Som hovedregel udbetales højst 90 % i 1. rate. Resten udbetales efter aflevering af regnskab og slutrapport.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en fyldig slutrapport og et projektregnskab. Regnskabet skal være ledsaget af en revisorerklæring. Til slutrapporten udsendes en skabelon. Materialet kan uploades på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Såfremt der er behov for at foretage væsentlige justeringer i gennemførelsen af projektet, herunder i budgettet og tidsplanen, skal Fonden kontaktes. Kontakt om væsentlige ændringer og rapportering sker via din profil, men Fonden kan også kontaktes via telefon eller mail, hvis det er mere uformelt.

Støtte på over 499.000 kr.

Fonden udbeder sig en udbetalingsplan for bevillingen. Udbetalingsplanen skal knyttes til relevante milepæle i projektet, som godkendes af Fonden. Som hovedregel udbetales bevillingen i 3 rater. Den sidste bevilling, eller min. 10% af bevillingen udbetales efter aflevering af regnskab og slutrapport. Fonden vil samtidig med donationen bede om, at der indledes en drøftelse om afrapportering af projektets effekter og impact. Det skal desuden aftales, hvordan Fonden løbende kan følge projektets udvikling.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en fyldig slutrapport og et projektregnskab. Slutrapporten, der udfyldes efter en fremsendt skabelon, skal afspejle den opnåede effekt og impact. Rapporten skal ligeledes forholde sig til, hvordan de opnåede resultater formidles eller søges anvendt af projektet/organisationen. Regnskabet skal være ledsaget af en revisorerklæring.

 

Materialet kan uploades på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Du kan downloade 15. Juni Fondens logo på siden her.

 

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.