Bevillingsmodtagere

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden. Kommunikationen foregår bedst som mailkorrespondance inden for ansøgningssystemet.

Det er en betingelse, at bevillingen anvendes til det formål og de budgetposter, der er angivet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af fonden.

For større bevillinger over 500.000 gælder

Når du har fået besked om bevilling, beder vi dig kontakte fonden med et forslag til en plan for udbetalingsrater og -datoer.

Cirka en måned før hver udbetaling skal du uploade en kort statusrapport, hvor du beskriver projektets udvikling siden sidst i forhold til formål og resultater. Du beder samtidig om at få den pågældende rate udbetalt.

Både forslag til udbetalingsplan og statusrapport uploades på ’Min side’

For alle bevillinger gælder

Senest 3 måneder efter projektet er afsluttet, skal du uploade en kortfattet slutrapport og et projektregnskab. Slutrapporten bør følge overskrifterne i den skabelon, der vedhæftes donationsskrivelsen. 
Vi har ikke en specifik skabelon til projektregnskab.

Slutrapport og projektregnskab uploades på ’Min side’
Du kan downloade 15. Juni Fondens logo på siden her.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.