FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan søger jeg?
Al ansøgning sker elektronisk via et onlineskema. Der kan ikke søges via brev eller mail. Se linket her: ’Sådan søger du’. 

Hvem kan søge?

Alle organisationer, foreninger, virksomheder og lignende, som har et dansk CVR-nummer og dermed er registreret i Danmark. Desuden kan alle med dansk CPR-nummer søge.

Er der en ansøgningsfrist?
Ja, der er 4 årlige frister, der offentliggøres her på hjemmesiden. Ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøderne i løbet af året.

Hvor lang er behandlingstiden?
De fleste ansøgninger afgøres inden for 4-5 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Hvis din ansøgning imødekommes, får du besked via mail. Ansøgninger, der ikke imødekommes, modtager også svar på mail. Bemærk enkelte ansøgere oplever, at svarene fra Fonden bremses i deres spamfilter. Check derfor eventuelt dit spamfilter eller kontakt din it-udbyder, hvis du ikke har fået svar på det forventede tidspunkt.

Kan jeg få et begrundet afslag på min ansøgning?
Nej. Fonden begrunder ikke sine afslag.
De fleste afslag skyldes, at Fonden ikke støtter det, der søges om (fx studierejser).
Afslag gives også ud fra en kvalitativ vurdering eller at ansøgningen er mangelfuld (fx manglende budget).

Kan jeg søge igen, selv om jeg har fået støtte tidligere?
Ja, så længe det er inden for Fondens støtteområder og det drejer sig om et nyt projekt.

Er der en grænse for, hvor meget jeg kan søge?
Nej, 15. Juni Fonden yder støtte til både små og store projekter.

Hvad gælder for overhead/administrationsudgifter, når jeg søger hos jer?
15. Juni Fonden støtter ikke overhead men anerkender behovet for en rimelig drifts- og administrationsstøtte. Dette skal udspecificeres særskilt i budgettet. 

Kan jeg søge flerårig støtte?
Ja, men der gives sjældent støtte til projekter, der varer længere end 3-5 år. 

Kan jeg rette i en ansøgning?
Du kan rette indtil ansøgningen er sendt. Det vil fx sige mens den foreligger i kladde. Når den er sendt, kan der ikke rettes mere. Dog kan du i helt ekstraordinære tilfælde føje bilag til ansøgningen ved at åbne din profil i ansøgningssystemet og sende det via det.

Hvilke projekter/formål støtter 15. Juni Fonden?
Fonden støtter projekter inden for:
Kunst og kultur
Natur
Se mere under ’Støtteområder’ i linket her.

Hvilke projekter/formål støtter 15. Juni Fonden ikke?
Vi støtter bredt, men ikke alt. Læs mere under ’Støtteområder i linket her’. 

Kan jeg få rådgivning til ansøgningsproceduren?
Ja, læs mere på vores vejledningsside i linket her. 

Hvorfor kan jeg ikke sende store filer med som bilag?
Fonden ønsker kun det nødvendige materiale til ansøgningen. Af hensyn til sagsbehandlingen og arkivets omfang, er der sat en grænse for bilagenes størrelse på max 5 MB. Alle bilag skal sendes som PDF.

Kan man søge penge til studieophold eller studierejser?
Nej. Fonden støtter ikke studieophold, studierejser og kongresdeltagelse.

Kan man søge penge til personlig hjælp eller behandling?
Nej. Fonden støtter ikke ansøgninger begrundet i dårligt helbred eller dårlig økonomi.

Kan man søge penge til igangværende eller afsluttede projekter?
Nej.

Indberetter Fonden donationer til SKAT?

Ja. Fonden indberetter som hovedregel donationer til SKAT.