Bevillingsmodtagere

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden. Kommunikationen foregår bedst som mailkorrespondance inden for ansøgningssystemet, hvor du logger ind via din profil.

Det er en betingelse, at bevillingen anvendes til det formål og de budgetposter, der er angivet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes af Fonden.

Bevillingsmodtagere skal være opmærksomme på, at donationer kan være skattepligtige.

Fonden beder i vid udstrækning om, at blive nævnt i oplysningsmateriale mm. i forbindelse med donationerne.

For bevillinger gælder:

Støtte under 250.000 kr.

Som hovedregel udbetales højst 90 % i 1. rate. Resten udbetales efter aflevering af regnskab.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en kort rapport og et regnskab. Materialet skal indsendes på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Såfremt der er behov for at foretage væsentlige justeringer i gennemførelsen af projektet, herunder i budgettet og tidsplanen, skal Fonden kontaktes. Kontakt om væsentlige ændringer og rapportering sker via din profil, men Fonden kan også kontaktes via telefon eller mail, hvis det er mere uformelt.

Støtte på mellem 250.000-499.999 kr.

Projektet skal udarbejde en udbetalingsplan. Udbetalingsplanen skal knyttes til relevante milepæle i projektet, som godkendes af Fonden. Som hovedregel udbetales højst 90 % i 1. rate. Resten udbetales efter aflevering af regnskab og slutrapport.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en fyldig slutrapport og et projektregnskab. Slutrapporten, der udfyldes efter en fremsendt skabelon (der også kan ses herunder), skal afspejle den opnåede effekt og impact. Regnskabet skal være ledsaget af en revisorerklæring. Til slutrapporten udsendes en skabelon. Materialet skal indsendes på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Såfremt der er behov for at foretage væsentlige justeringer i gennemførelsen af projektet, herunder i budgettet og tidsplanen, skal Fonden kontaktes. Kontakt om væsentlige ændringer og rapportering sker via din profil, men Fonden kan også kontaktes via telefon eller mail, hvis det er mere uformelt.

Støtte på over 499.999 kr.

Fonden udbeder sig en udbetalingsplan for bevillingen. Udbetalingsplanen skal knyttes til relevante milepæle i projektet, som godkendes af Fonden. Som hovedregel udbetales bevillingen i 3 rater. Den sidste bevilling, eller min. 10% af bevillingen udbetales efter aflevering af regnskab og slutrapport. Fonden vil samtidig med donationen bede om, at der indledes en drøftelse om afrapportering af projektets effekter og impact. Det skal desuden aftales, hvordan Fonden løbende kan følge projektets udvikling.

Når projektet er afsluttet vil vi gerne bede om en fyldig slutrapport og et projektregnskab. Slutrapporten, der udfyldes efter en fremsendt skabelon (der også kan ses herunder), skal afspejle den opnåede effekt og impact. Rapporten skal ligeledes forholde sig til, hvordan de opnåede resultater formidles eller søges anvendt af projektet/organisationen. Regnskabet skal være ledsaget af en revisorerklæring.

Målsætning, forventede resultater, indikatorer og impact

I 15. Juni Fonden er vi interesserede i at vores støtte fører til en ny udvikling eller ændring, som ikke ville være sket uden Fondens støtte. For projekter der er på 250.000 kr. eller mere, skal der derfor redegøres nærmere for målsætning, resultater, effekt og impact. Det sidste forstået som ændringer på samfundsniveau. I den kommende periode (med start fra 2020) vil vi derfor i stigende omfang fokusere på det. Både når vi behandler ansøgningen og når vi vurderer afrapporteringen.

Der er lavet en nærmere vejledning om, hvordan ansøgeren kan arbejde med det. Den kan ses her:

Det obligatoriske rapporteringsskema kan ses og downloades her

Materialet skal indsendes på: https://15junifonden.grant.nu/profile

Du kan downloade 15. Juni Fondens logo på siden her.

 

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.