SBJ

OM FONDEN

15. Juni Fonden

Fondens historie

15. Juni Fonden er stiftet af Lise og Valdemar Kähler i 1991. Fonden blev indsat som universalarving efter stifterne, der var barnløse, og i 2010 modtog 15. Juni Fonden en efter danske forhold betydelig arv.

Navnet “15. Juni Fonden” er udsprunget af fødselsdagen for Valdemar Kählers mor og er endvidere datoen for stiftelsen af Fonden. Den 15. juni hedder i øvrigt også “Valdemarsdag” og fejres som dagen, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen ved et slag i Estland i 1219.

Fondens formål afspejler stifternes store interesse for kunst og kultur, forskning og uddannelse, samt deres humanitære og sociale engagement og glæde ved den danske natur og jagt.

Deres store kunstinteresse gav sig blandt andet udtryk i, at stifterne var ivrige opkøbere af moderne kunst, og især Cobra kunsterne havde deres særlige interesse. Derudover var Valdemar Kähler initiativtager til i 1962 at udnævne en nulevende dansk kunstner til årets Rockwool kunstner. Et maleri fra denne kunstner blev valgt ud og Rockwool fik retten til at lave reproduktioner af dette billede. Ad denne vej blev moderne dansk kunst bredt distribueret til arbejdspladser og hjem igennem 47 år.

Stifterne var begge naturinteresserede og nød at færdes i naturen. De tog også gerne på ornitologiske rejser. Derudover var Valdemar Kähler en ivrig jæger, og netop dette sammenfald er grunden til, at én af fondens formålsparagraffer udtrykker et ønske om, at fonden medvirker til, “at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser”.

Lise og Valdemar Kähler bevarede igennem alle år en tæt tilknytning til Bornholm, hvor de selv havde boet fra 1943 og frem til 1963.

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål.

Fondsbestyrelsen afgør  i hvilket omfang og på hvilken måde de enkelte af de ovennævnte formål til enhver tid skal nyde fremme. Den aktuelle uddelingsprofil kan ses på Fondens hjemmeside, hvor vi beskriver “det vi støtter”.