Fondens årsrapport 2023

27. juni 2024

Fonden har i 2023 uddelt 81,8 mio. kr. (50,3 mio. kr. i 2022), herunder 0,6 mio. kr. til uansøgte hæderslegater og naturpriser.

Fonden har oplevet en stigning i ansøgninger og har således i alt modtaget og behandlet 880 støtteansøgninger i 2023 mod 710 året før.

Der blev givet 127 bevillinger. Bevillingerne fordeler sig således på ansøgningsformålene:

  • 83 bevillinger inden for kunst og kultur svarende til i alt 28,4 mio. kr. (mod 23,1 mio. kr. i 2022)
  • 6 bevillinger inden for det sociale og humanitære område svarende til 9,0 mio. kr. (mod 6,1 mio. kr. i 2022)
  • 36 bevillinger til natur svarende til i alt 44,1 mio. kr. (mod 17,4 mio. kr. i 2022)
  • 2 bevillinger til jagt svarende til i alt 0,4 mio. kr. (mod 3,0 mio. kr. i 2022)

Eksempler på støtte:

Fonden kombinerede sit kunst- og jagtfokus ved at støtte udstillingen ”Vildt Nok”. Udstillingen blev vist på Fuglsang Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Faaborg Museum og Skovgaard Museet.

Fonden ønsker at styrke børn og unges kulturelle kapital. På den baggrund har Fonden i 2023 støttet Danske Musik- og kulturskolers nytænkende tilgang til efteruddannelse.

I 2023 støttede Fonden Røde Kors’ vinterhjælp. Den økonomiske situation med fortsat meget høje fødevarepriser i 2023-24 ramte i særdeleshed de familier, der i forvejen havde en stram økonomi.

Fonden har siden 2022 arbejdet proaktivt for at sikre øget virksomhedsfinansiering af beskyttet natur. Det er nu udmøntet i et program. Fonden fremover vil dagsordensætte behovet for klare mål for og bredt samarbejde om naturgenopretning med afsæt i data og forpligtende samarbejdsrelationer.

Rapporten kan læses her:

Årsrapport 2023