Tour de Boheme 2019

Fondens nye operastrategi 2024

4. april 2024

Fonden har siden 2020 støttet operakunsten inden for tre temaer: Kvalitet, udbredelse og talentudvikling. I 2023 har Fonden evalueret sin indsats sammen med konsulenter fra Seismonaut.

Sesimonauts analyse af operaen i Danmark kan ses og downloades her.

På baggrund af evalueringen og den bredere analyse af operaens rammevilkår i Danmark, har Fondens bestyrelse i marts 2024 besluttet en ændret strategi.

De tre temaer Fonden oprindeligt formulerede har alle vist sig relevante. Men de har været for bredt formuleret til, at den samlede effekt af Fondens operastøtte har kunnet måles. Derfor snævres vores fokus ind. Der ydes fremover alene støtte til talentudvikling og kunstnerisk kvalitet.

Fonden ønsker samtidig at støtte færre operatører. Støtte udvikles derfor fremadrettet i et flerårigt perspektiv med få udvalgte operaaktører.

Fonden vil desuden bidrage til operabranchens samlede bæredygtighed gennem vidensopsamling og dialog mellem både mellem teatre og andre aktører samt de finansierende parter. Der er et stort potentiale for, at Fonden påtager sig en mere proaktiv rolle ved at sikre en mere solid vidensunderstøttelse og samling af branchen.

Fondens fremadrettede strategiske grundlag er:

Samfundsudfordringen:

Operabranchen i Danmark er ikke tilstrækkelig bæredygtig. ”Økosystemet” fungerer aktuelt ikke optimalt, da der er for få midler til at sikre høj kunstnerisk kvalitet og begrænsede muligheder for både talentudvikling og sikring af en egentlig karriere indenfor operaen som kunstart.

Mål:

Fonden bidrager til høj kunstnerisk kvalitet og talentudvikling inden for operaen i Danmark.

Indsats:

Fonden støtter og samarbejder med få udvalgte aktører med fokus på høj kunstnerisk kvalitet og talentudvikling. Derudover tager Fonden initiativ til generering af ny viden, inkl. evaluering, og dialog mellem aktørerne på operaområdet i Danmark mhp. at sikre gode rammer om en operagenre præget af høj kvalitet og gode muligheder for talentudvikling.

Aktuelt støttes bl.a. Det Kongelige Teater, CPH Operafestival og Herning Operafestival.