Årets prismodtager Kinna Poulsen sammen med formanden for Fondens Kulturudvalg Niels Heering

Årets kunstkritiker 2024: Kinna Poulsen

Modtager af 15. Juni Fondens pris på 15.000 kr. til årets kunstkritiker er Kinna Poulsen.

Hun har som kritiker og kurator været med til at gøre opmærksom på den færøske samtidskunstscene i Danmark, hvor både den grønlandske og færøske kunstscene oftest ikke får meget plads. I sit mangeårige virke har hun både været en vigtig stemme på den færøske samtidskunstscene, samtidig har hun været en essentiel del af formidlingen og udbredelsen af den færøske samtidskunst i Danmark.

Prisen blev overrakt af Fondens bestyrelsesmedlem og formand for Fondens Kulturudvalg Niels Heering ved en ceremoni på Charlottenborg den 19. juni 2024.

15. Juni Fonden støtter initiativer, der har langsigtet positiv effekt for udbredelsen, forståelsen og formidlingen af billedkunst. God og kvalificeret kunstkritik er en hjørnesten i at fremme det bredere kundskab til billedkunsten, forståelsen af den og også ofte forståelsen af dens rolle.

Fonden har derfor sammen med AICA Danmark, Foreningen af Danske Kunstkritikere, besluttet at sætte pris på kunstkritikeren. Nærmere bestemt 15.000 kr.