15. Juni Fondens Naturpriser

Aktiviteten er midlertidigt indstillet

Fonden har senest i 2023 uddelt to naturpriser, Naturprisen på kr. 200.000, og Ildsjælprisen på kr. 100.000.

Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre).

Ildsjælprisen gives til personer, institutioner eller foreninger, der gennem deres særlige indsats for dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen.

(Den skarpsindige iagttager vil have set, at 2021 mangler i prisoversigten. Det er ikke fordi, prisen ikke er blevet uddelt. Det er fordi Fonden i 2022 besluttede fremadrettet at navngive prisen for det år, hvor uddelingen finder sted. 2020-prisen blev således uddelt i 2021. Det undgår fremadrettet, men har til gengæld efterladt et lille hul i kronologien.)

Fonden medvirker til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte personer eller grupper af personer, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig og ekstra indsats for naturen

Fondens Naturpris er primært rettet mod lodsejere, der har gjort en særlig arealbaseret indsats omkring bevaring og udvikling af eksisterende natur gennem naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens Naturpris er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere om naturprojekter. 15. Juni Fonden ser gerne, at dette sker på tværs af interesser og ejendomsskel i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Fondens Ildsjælpris gives især til personer, foreninger eller institutioner, der gennem deres virke i medier, fora, råd mv har gjort en bemærkelsesværdig og uegennyttig indsats for dansk natur og biodiversitet og for befolkningens opmærksomhed omkring den. Ildsjælprisen kan endvidere gives til personer, der på anden vis har leveret en helt særlig indsats for naturområder eller arter.

Alle – såvel statslige som kommunale og private aktører – er velkomne til at indstille en kandidat til en af naturpriserne til 15. Juni Fonden.

Kontakt programchef Steffen Brøgger-Jensen (steffen.brogger@15junifonden.dk) for yderligere oplysninger.

Indstillingsskema til NaturprisenIndstillingsskema til Ildsjælprisen
Skemaerne åbnes som WORD-filer. Indstillingen sendes som mail til info@15junifonden.dk. Husk at få alle relevante oplysninger med.