STRATEGI

Fondens strategiske grundlag

Fondens overordnede vision er:

  • En rigere, stærkere og mere mangfoldig natur og kultur

Mission:

  1. Juni Fonden støtter aktiviteter der er
  • kvalitetsforbedrende
  • blivende
  • almene (forstået som til gavn for mange)
  • dannende

Dvs. at alle støttede aktiviteter skal rumme et eller flere af de fire elementer. Ved sin vurdering af konkrete ansøgninger gennemgår Fonden, hvorvidt de er opfyldt.

På forsiden har vi specificeret hvilke områder, vi overordnet prioriterer: Støtteområder

Fondens strategi bakker op om FN’s Verdensmål. Især mål 3, 4, 14 og 15.