STRATEGI

Fondens strategiske grundlag

Fonden arbejder for et bæredygtigt samfund præget af:

  • Styrkede rammer for kulturen og bedre kunstneriske udfoldelsesmuligheder
  • Styrket mental sundhed
  • Plads til mere og bedre natur

Fonden har udarbejdet en uddelingsstrategi.

Du kan læse strategien her:

På forsiden har vi desuden specificeret hvilke områder, vi overordnet prioriterer: Støtteområder

Fondens strategi bakker op om FN’s Verdensmål. Især mål 3, 4 og 15.