Støtteområder - det vi støtter


NATUR

Fonden støtter projekter, der målretter naturforvaltningen i Danmark mod vigtig og bevaringsværdig biodiversitet, således at forvaltningen i stigende omfang bliver vidensbaseret og med vedvarende effekt. Det er endvidere Fondens ønske at bidrage til at skabe en natur, der giver grundlag for trivsel og lyst til fordybelse.

KUNST & KULTUR

Fonden støtter  følgende temaer inden for kunst og kultur;

  • Billedkunst med tilknytning til Danmark
  • Scenekunst – primært inden for operagenren

Strategisk temasatsning;

  • Børn og unges kulturelle fundament

Andre støtteområder vil som hovedregel ikke komme i betragtning.

HUMANITÆR & SOCIAL

Fonden støtter projekter, som anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.

Fonden støtter ikke ansøgninger begrundet i dårligt helbred eller dårlig økonomi.

Ansøgning


FØR DU SØGER

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede og hvilke der ikke er støtteberettigede.

SÅDAN SØGER DU

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

BEVILLINGSMODTAGERE

Læs om det efterfølgende forløb, kontakt med fonden og afrapportering.