Det skal være enkelt for virksomheder at sikre biodiversitet

12. april 2023

Grønne aktører går sammen om at udvikle modeller for samarbejde om naturprojekter

 

Arbejdet med at sikre og genoprette biodiversiteten er påtrængende. Der er behov for at også virksomhederne støtter arbejdet. Derfor har 15. Juni Fonden samlet nogle af landets mest kompetente naturforvaltere og grønne aktører i en Partnerskabsgruppe med det mål, at der i fællesskab udvikles modeller for samarbejder med virksomheder om biodiversitetsprojekter, som er både troværdige og kvalitetssikrede.

Fondens direktør Per Voetmann siger: “Fondens strategiske sigte er mere og bedre natur i Danmark. For at det kommer op i skala, kræver det yderligere finansieringskilder. Vi vil rigtig gerne i dialog med virksomheder, som kan guide os og vores partnere om hvad der skal til for at en virksomhed vil indgå i samarbejder om natur- og biodiversitetsprojekter. Udbyttet skal være gode modeller, som andre virksomheder kan anvende, når de vil arbejde i feltet.”

Der er et voksende antal virksomheder der ønsker at engagere sig i biodiversitetsprojekter. Initiativerne opstår bl.a. ud fra virksomhedernes ESG-arbejde og opmærksomhed på virksomhedens træk eller pres på naturressourcer i deres produktionskæde. Både som følge af den nye CSR-lovgivning, men også i forhold til forbrugerefterspørgsel og markedspositionering samt for at være en attraktiv arbejdsplads. ”Den opmærksomhed og det momentum som virksomhederne viser vil vi fra gerne sikre omsættes til en rig natur” udtaler direktør Per Voetmann.

De grønne partnere vil udvikle koncepter for virksomhedssamarbejder, og beskrive projektmodeller for natur- og biodiversitetsprojekter med en høj faglig standard samt udvikle en metode som kan opgøre biodiversiteten og validere indsatserne. ”Det er vigtigt for os, at de produkter vi udvikler er troværdige, accepterede og anvendelige. Virksomhederne skal have sikkerhed for deres investeringer. Derfor er vi meget interesseret i at indgå i brede samarbejder og få forankret vores udviklingsarbejde hos relevante aktører ” betoner Per Voetmann fra 15. Juni Fonden.

På nuværende tidspunkt består det grønne partnerskab af 15. Juni Fonden og de tre naturfonde Fugleværnsfonden, Den Danske Naturfond og Aage V. Jensen Naturfond samt WWF, FSC Danmark og Naturrådgiverne Eskildsen og Buur, der alle tre har samarbejdsprojekter med 15. Juni Fonden.