Om Arboretet


Arboretet i Hørsholm blev etableret i 1936 som en udvidelse af Forstbotanisk Have i Charlottenlund med det formål at understøtte undervisningen i skovbrugs- og havebrugsbotanik.

Arboretet bruges stadig i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse på Københavns Universitet. Den unikke samling af træer og buske benyttes også til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter.

I 2017 overtog 15. Juni Fonden ejerskabet af Arboretet. Den botaniske samling forvaltes fortsat af IGN ved Københavns Universitet. Et samarbejdsudvalg med repræsentanter for 15. Juni Fonden og Københavns Universitet skal sikre den fremadrettede drift og fornyelse af Arboretet.