Fiskeørn - Pandion haliaetus

Fiskeørn - Pandion haliaetus. Foto af Susanne Knudsen.

Igennem de sidste tre uger har vi haft besøg af en fiskeørn, der holder til i Ubberød Dam. Dette er der som sådan ikke noget bemærkelsesværdigt i, hvis man ser bort fra tidspunktet. Fiskeørne er trækfugle, og denne burde for længst være nået til Afrika. Det milde vejr og mængden af fisk, er måske hvad der holder den her. Udover at være trækfugl er fiskeørnen tilpasset et bredt udsnit af biotoper, da arten findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

Fiskeørnen har sit navn, da den er en fortrinlig fisker. Først finder den sig en fisk. Enten ved at sidde og spejde i et højt træ, eller ved at muse (stå stille i luften som en tårnfalk). Herefter styrtdykker ned i vandet med fangerne først, som griber om/i fisken. På billedet taget af Susanne Knudsen – efter længere tids tålmodighed ved Ubberød Dam – ses det at fiskeørnen har fanget sig en gedde.

Ørnen der egentlig ikke er en ørn. Grunden til fiskeørnen ikke defineres som en ørn, er at den tilhører familien Pandionidae. Ørnene findes normalvis i familien Accipitridae – også kendt som Høgefamilien – hvor i der er flere forskellige slægter af ørne. Eksempelvis slægterne Aquila og Haliaeetus der respektivt huser arterne kongeørn (Aquila chrysaetos) og havørn (Haliaeetus albicilla).