Arboretets Skolestue

Læring i naturen - et værdifuldt supplement i skolens hverdag

Skolestuen er et samlingssted til brug for studerende, skole- og børnehaveklasser samt foreninger med faglig relation til Arboretet og 15. Juni Fonden.

Lokalet kan lånes i Arboretets åbningstid. Kontakt Karen Biering.

Skolestuen
Børn gror i natur!

Forskning har dokumenteret, at undervisning i det fri er til gavn for skolebørns faglige, fysiske og sociale udvikling

At flytte undervisningen udenfor regelmæssigt øger elevens koncentration og evne til at fastholde opmærksomheden. Elevernes undren og nysgerrighed, iagttagelser og undersøgelser er med til at øge deres grundlæggende viden om natur og miljø, der samtidig kommer til at bygge på egne erfaringer. Eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en dag i skoven, som på en almindelig skoledag og udvikler på samme tid deres motorik og mod.
I naturen er der plads til alle og her er ofte brug for mange flere forskellige færdigheder, end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne en større forståelse og respekt  for hinandens evner.

Egern, et af de udstoppede dyr i Skolestuen.