Før du søger

Er det relevant for dig at søge 15. Juni Fonden?

Før du søger, beder vi dig læse denne side. Her kan du se hvad vi støtter, hvad vi ikke støtter og få gode råd til din ansøgning.

Vi støtter

Det er vigtigt, at du læser om vores støtteområder før du bruger tid på en ansøgning. Fondens bestyrelse har lagt en strategi, der afgrænser støtten inden for 15. Juni Fondens formål.

Formålene er i overskrifter:

 • Kunst og kultur
 • Forskning og uddannelse
 • Humanitære og sociale formål
 • Den danske natur med dens flora og fauna
 • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

Du skal imidlertid læse nærmere om DET VI STØTTER inden du søger. Nærmere beskrivelse af Fondens praksis finder du under støtteområder: http://www.15junifonden.dk/

15. Juni Fonden støtter inden for alle sine prioriterede uddelingsområder, men bestyrelsen har valgt at lægge hovedvægten på ansøgninger, der tilgodeser natur og jagt.

Dernæst prioriteres kunst og kultur samt sociale og humanitære formål.

Forskning og uddannelse støttes  via ansøgninger på naturområdet.

Vi støtter ikke

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til stipendier, studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Projekter uden tilknytning til Danmark
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter (faciliteter)

Målsætning, forventede resultater, indikatorer og impact

I 15. Juni Fonden er vi interesserede i at vores støtte fører til en ny udvikling eller ændring, som ikke ville være sket uden Fondens støtte. For projekter der er på 250.000 kr. eller mere, skal der derfor redegøres nærmere for målsætning, resultater, effekt og impact. Det sidste forstået som ændringer på samfundsniveau. Forventningerne til det vil vi derfor gerne have beskrevet i ansøgningen og ikke mindst i afrapporteringen. I den kommende periode (med start i 2020) vil vi  i stigende omfang fokusere på det. Både når vi behandler ansøgningen og når vi vurderer afrapporteringen.

Der er lavet en nærmere vejledning om, hvordan ansøgeren kan arbejde med det. Den kan ses her:

Gode råd til ansøgningen

I 15. Juni Fonden uddeler vi ca. 60 mio. kr. om året, og vi modtager ca. 1000 ansøgninger. Ud over de vejledninger, der findes i selve ansøgningsskemaet, kommer her tre simple råd, du som ansøger kan følge for at forbedre chancerne for et tilsagn.

Løsning af udfordring
Fortæl os, hvilket behov eller hvilken problemstilling ansøgningen er et svar på. Hvordan bliver samfundet bedre af, at ansøgningen får et tilsagn? Hvad er de langsigtede effekter for organisationen/målgruppen/brugerne etc.?

Kendskab til området
Vær præcis i beskrivelsen af det faglige område, ansøgningen opererer i. Hvad er tendenserne, og hvordan ser fremtiden ud? Hvordan spiller ansøgningen ind i den udvikling eller den status, der gør sig gældende på området?

Kobling til strategi
Tydeliggør, hvordan ansøgningen flugter med fondens fokusområder. Falder den inden for de overordnede uddelingsområder, og er indholdet i tråd med de metoder og samarbejdsformer, som er beskrevet?

 

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.