Foto: Miriam Nielsen

Fondens årsrapport 2022

21. juni 2023

I rapporten kan du læse om vores aktiviteter i 2022. Vi har uddelt knap 50 mio. kr. Vi har støttet 165 ansøgninger.

Vi har støttet 17 museers køb af yngre kunstneres værker som et led i Fondens arbejde med at støtte kunstnerne og museerne. Vi har samarbejdet med Statens Museum for Kunst om en ny digital undervisningsplatform. Fonden har i 2023 fortsat støtten til projektet og undervisningen i billedkunst på baggrund af de gode resultater i 1. fase. Projektet rækker ud til hele landet.

Vi støttede samlet set Dansk Røde Kors og Red Barnet med 5 mio. kr. til modtagelsen af ukrainske flygtninge i Danmark.

Vi har støttet projekter med helårsgræsning i naturplejen, som viser gode resultater for at fremme biodiversitet i de berørte områder. Vi har også fået resultater om mangfoldigheden af flagermus i Nationalpark Thy, som gav overraskende ny viden om flagermusenes udbredelse.

I vores nærområde i Hørsholm fik vi givet guldsmedene ekstra gode vilkår, da vi sammen med Hørsholm Kommune og Københavns Universitet sikrede det såkaldte “Krebseklovandhul”, der er et af deres yngleområder.

Rapporten kan læses her:

Årsrapport 2022