ANSØGNINGER OG FRISTER

Næste ansøgningsfrist er den 24. juni 2020 kl. 12.00Årets næste planlagte frister er: 4. september og 17. december.

Læs først og fremmest om Fondens støtteområder. I afsnittet her kan du se hvad vi støtter og ikke mindst, hvad vi ikke støtter:

Læs mere her

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

 • Kunst og kultur
 • Forskning og uddannelse
 • Humanitære og sociale formål
 • Den danske natur med dens flora og fauna
 • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

15. Juni Fondens bestyrelse har dog valgt at lægge hovedvægten på ansøgninger, der tilgodeser:

 • Sikring af danske natur- og landskabelige værdier med deres biodiversitet
 • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

Forskning og uddannelse støttes primært via ansøgninger på naturområdet.

Vi støtter ikke

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter

Endvidere modtages der aktuelt ikke kunst- og kulturansøgninger indenfor følgende områder:

 • Medier, biblioteker og litteratur
 • Scene og musik
 • Anden kulturel aktivitet, festivaler og messer

Ansøgninger til 15. Juni Fonden kan kun fremsendes via det digitale ansøgningsskema her på hjemmesiden. Du får adgang til skemaet ved at oprette en ansøgerprofil. 

På denne side får du vejledning i og link til at oprette dig som ansøger.

Alle organisationer, firmaer, foreninger etc., som har et CVR-nummer, kan ansøge. Privatpersoner ansøger via CPR-nummer.

Når din ansøgning er behandlet, får du besked fra os pr. email. Husk derfor, at din emailadresse altid skal være opdateret i din ansøgerprofil.

Sådan opretter du din ansøgningsprofil

Det første, du skal gøre for at kunne søge om støtte hos 15. Juni Fonden, er at oprette en ansøgerprofil på vores hjemmeside.

De felter, der er markeret med *, skal udfyldes. Hvis du holder musen henover ikonet med det lille spørgsmålstegn, kommer der en uddybende hjælpetekst til feltet.

Når du har oprettet til profil, får du adgang til ’Min side’. Herfra skal du vælge, hvilket af vores støtteområder, du vil søge inden for. Når du klikker på det valgte område, bliver du sendt direkte videre til ansøgningsskemaet.

15. Juni Fonden er underlagt Persondataloven. Brug af personoplysninger sker altid i henhold til gældende lovgivning.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet og bilag

Ansøgningsskemaet er vores redskab til at foretage den bedst mulige faglige behandling. Derfor er det vigtigt, at felterne udfyldes korrekt.

Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, men det er ikke muligt at sende ansøgningen før alle obligatoriske felter er udfyldt. Vi anbefaler, at du læser vores gode råd til ansøgning længere nede på siden, inden du går i gang.

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på en gang. Undervejs kan du gemme en kladde af din ansøgning på din ansøgerprofil. Du finder din gemte kladde på ”Min Side” under ”Ansøgning(er)” ved at klikke på kladdeikonet. Husk at arbejde videre i den allerede gemte kladde. Rent praktisk kan det være en fordel, hvis du forinden du laver ansøgningen, har en tekst i et dokument, som du kan kopiere over i ansøgningen. Det kan gøre det lettere at huske, hvad du gerne vil have udtrykt i ansøgningen. 

Vi vil selvfølgelig gerne have de relevante bilag til din ansøgning. Men vi har et generelt ønske om, at vi ikke vil modtage mere, end højst nødvendigt. Derfor er der begrænsninger både i antal af bilag og hvilken størrelse bilag, du kan medsende. Mener du ikke du kan klare dig med få bilag, må du føje dem sammen til et dokument.

Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail, hvor der er vedhæftet et pdf-dokument med din ansøgning. Pdf-dokumentet samt en oversigt over hvilke dokumenter, du har vedhæftet, fremgår også på ”Min Side”.

Ansøgninger kan modtages på engelsk men al kommunikation over ansøgningssystemet vil foregå på dansk.

Når du har indsendt en ansøgning, kan du sende og modtage mails inden for ansøgningsprofilen, hvor de knytter sig direkte til den sag, dialogen vedrører. Mailfunktionen findes på ’Min side’. For at komme til mailfunktionen skal du klikke på den sag, det drejer sig om.

 

Gode råd til ansøgningen


I 15. Juni Fonden uddeler vi ca. 40-50 mio. kr. om året, og vi modtager ca. 1000 ansøgninger. Ud over de vejledninger, der findes i selve ansøgningsskemaet, kommer her tre simple råd, du som ansøger kan følge for at forbedre chancerne for et tilsagn.

Løsning af udfordring
Fortæl os, hvilket behov eller hvilken problemstilling ansøgningen er et svar på. Hvordan bliver samfundet bedre af, at ansøgningen får et tilsagn? Hvad er de langsigtede effekter for organisationen/målgruppen/brugerne etc.?

Kendskab til området
Vær præcis i beskrivelsen af det faglige område, ansøgningen opererer i. Hvad er tendenserne, og hvordan ser fremtiden ud? Hvordan spiller ansøgningen ind i den udvikling eller den status, der gør sig gældende på området?

Kobling til strategi
Tydeliggør, hvordan ansøgningen flugter med fondens fokusområder. Falder den inden for de overordnede uddelingsområder, og er indholdet i tråd med de metoder og samarbejdsformer, som er beskrevet?

Ansøgningsfrister
Ansøgninger behandles på fire årlige bestyrelsesmøder. Ansøgningsfrister annonceres løbende på fondens hjemmeside.

Held og lykke med din ansøgning. Vi ser frem til at læse den.

Link til 15. Juni Fondens databeskyttelsespolitik

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.