NATUR

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse,

  • at støtte kunst og kulturelle formål
  • at støtte forskning og uddannelse
  • at støtte humanitære og sociale formål
  • at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna
  • at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Fonden støtter primært natur- og jagtområdet, særligt projekter og indsatser inden for natur og jagt, der:

  • Giver naturen mere plads og sammenhæng i det danske landskab
  • Forbedrer naturens kvalitet og frie dynamik
  • Øger befolkningens bevidsthed om dansk natur og balancen mellem jagt og natur
  • Kobler natur med sociale og humanitære formål, herunder aktiviteter, som undersøger og anvender naturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.

Forskning og uddannelse støttes via ansøgninger på naturområdet.

Der henvises i øvrigt til projektomtaler i årsberetningerne samt til projektomtalerne her.