Før du søger

Næste ansøgningsfrist er den 16. marts 2020 kl. 12.00Årets øvrige frister er: 24. juni og 4. september

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

 • Kunst og kultur
 • Forskning og uddannelse
 • Humanitære og sociale formål
 • Den danske natur med dens flora og fauna
 • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

15. Juni Fondens bestyrelse har dog valgt at lægge hovedvægten på ansøgninger, der tilgodeser:

 • Sikring af danske natur- og landskabelige værdier med deres biodiversitet
 • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

Forskning og uddannelse støttes primært via ansøgninger på naturområdet.

Vi støtter ikke

 • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
 • Ansøgninger vedr. støtte til studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
 • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
 • Byggeprojekter

Endvidere modtages der aktuelt ikke kunst- og kulturansøgninger indenfor følgende områder:

 • Medier, biblioteker og litteratur
 • Scene og musik
 • Anden kulturel aktivitet, festivaler og messer

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på info@15junifonden.dk eller på tlf. 46400042.