Billedkunst, Opera og børns kultur

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Det har Fondens bestyrelse omsat i en række fokusområder. Vi prioriterer ansøgninger inden for disse områder. Øvrige områder vil som hovedregel derfor ikke komme i betragtning, men er du i tvivl, kan du kontakte sekretariatet. 

Fonden fokuserer navnlig på  følgende temaer inden for kunst og kultur;

1. Billedkunst med tilknytning til Danmark

2. Opera

Strategisk temasatsning;

3. Børn og unges kulturelle fundament

Fonden arbejder strategisk med kapacitetsopbygning af børn og unges kulturelle fundament, dannelse og kreative evner – gerne kombineret med øget bevidsthed om dansk kultur og kulturhistorie.

Kapacitetsopbygning omhandler både Fondens egen kapacitet til at vurdere, udvikle, understøtte og evaluere indsatser, men i endnu højere  grad sektorens kapacitet til at arbejde med temaet.

 

 1. Billedkunst med tilknytning til Danmark

Billedkunsten har en særlig evne til at skabe dialog og debat og den skabes som oftest for både samtid og fremtid. Billedkunst har både emotionel, intellektuel, kreativ og social betydning for det danske samfund og dets borgere. Billedkunsten spiller således en vigtig rolle i samfundet. Fonden vil derfor støtte initiativer indenfor det professionelle billedkunstsegment, der har langsigtet positiv effekt for udbredelsen, forståelsen og formidlingen af  billedkunst.

Fonden støtter projekter og indsatser der;

 • Fremmer viden og bevidsthed om dansk billedkunst – ved at støtte museer og andre formidlingsinstitutioner, der formidler denne type kunst.
 • Formidler nye vinkler på kunst og fremmer interessen for samtidskunst.
 • Spreder tilbuddene i hele landet – herunder til kunsthaller og mindre museer.
 • Bringer billedkunsten i berøring med mange, fx gennem arrangementer i det offentlige rum og i naturlige omgivelser.
 • Initiativer inden for ovennævnte, der tillige fremmer talentudvikling, formidling til børn og unge eller børn og unges kulturelle fundament.

Fonden støtter som hovedregel ikke: Udsmykningsopgaver, fotografi, installationer og performancekunst.

 

2. Opera  

Inden for scenekunst fokuserer Fonden navnlig på professionelle aktiviteter inden for operagenren. Gennem de senere år har opera fået stærkt fodfæste i Danmark, men det er til stadighed vigtigt at fokusere på udbredelse og kvalitet, hvis det skal fastholdes. Dette fortsatte kvalitetsfokus vil Fonden gerne støtte.

Fonden støtter projekter og indsatser der;

 • Udvikler og formidler operakunsten i hele landet. Herunder kan støttes forestillinger, ensembler, festivaler, faglige netværk og vidensopbygning.
 • Bringer operakunsten i berøring med mange, fx gennem arrangementer i det offentlige rum og i naturlige omgivelser.
 • Initiativer inden for ovennævnte, der tillige fremmer talentudvikling, formidling til børn og unge eller børn og unges kulturelle fundament.

 

3. Børn og unges kulturelle fundament

Strategisk temasatsning;

Kunsten og kulturen spiller en stor rolle i forståelsen af det danske samfunds fortid, samtid og fremtid. Børn og unge har behov for basal viden om kunst, kultur og kulturhistorie, så de kan leve et helt og rigt liv. Mødet med kunst og kultur, er af stor betydning for børns emotionelle, kreative, intellektuelle og sociale udvikling. Børns kreative evner skal mobiliseres, så de udfordres og opbygger kreative kompetencer. De skal have skærpet livsdueligheden gennem et kulturelt fundament.

Fonden satser på kapacitetsopbyning af sektorens kapacitet til at arbejde med temaet.

Fonden ønsker tillige at fremme forståelsen for kunst og kultur gennem støtte til dannelse og til formning af kunstneriske talenter, der kan være med til at præge fremtidens danske samfund.

Fonden vil bidrage til systemiske forandringer i børn og unges kulturelle fundament, dannelse og kreative evner gennem:

 • Støtte til større nationale, regionale og i særlige tilfælde lokale initiativer, der på kort og lang sigt fremmer interessen for og udbredelsen af kunstneriske og musiske færdigheder hos danske børn og unge.
 • Udvikling af kunstneriske og kulturelle talenter hos danske børn og unge
 • Støtte til talentfulde nyuddannede kunstnere, kunsthåndværkere eller designere fra kunstakademierne og designskolerne til at komme i gang med en karriere ved uddeling af uansøgte hæderspriser.