Humanitær & Social

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse,

  1. at støtte kunst og kulturelle formål
  2. at støtte forskning og uddannelse
  3. at støtte humanitære og sociale formål
  4. at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna
  5. at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.