Tøndermarsken omdannes til eldorado for fugle og natur

4. oktober 2022

Området Margrethe Kog Nord i Tøndermarsken skal omdannes fra landbrug til natur, som bliver levested for tusinder af fugle og et vigtigt spisekammer for de millioner af trækfugle, som hvert år passerer igennem Vadehavet.

Det nye naturområde skal også fungere som ’vandparkering’, når der er højvande i Vidåen, og vandet ikke kan komme hurtig nok ud gennem slusen. Det kan betyde store oversvømmelser i baglandet, og blandt andet true mange huse og bygninger i området omkring Tønder.

Planen er, at naturområdet skal stå færdigt om fire år, i 2026. Til den tid er området helt anderledes. Naturen er rykket ind i landet, helt op til Højer by, og man kan opleve naturen på tæt hold i et besøgs- og formidlingscenter. Det nye naturområde forventes at tiltrække tusinder af naturinteresserede danskere og udenlandske turister.

Budgettet er på 69 millioner kroner. Heraf støtter EU med 41 millioner kroner, mens 28 millioner kroner kommer fra Tønder kommune og private fonde m.fl. 4,5 mio. kr. fra 15. Juni Fonden.