CPH Opera Festival
CPH Opera festival

Fonden har i flere år støttet CPH Opera Festival.

Festivalen tager operaen ud af de traditionelle rammer og bidrager til at såvel novicer som erfarne operagængere kan opleve opera i det fri, på nye lokaliteter og på en mere inkluderende måde, end den traditionelle opera tilbyder. Festivalen har haft stigende succes med at mobilisere deltagere. Ca. 39.500 gæster oplevede arrangementerne i 2019, hvoraf omkring 9000 deltog via solgte billetter. Den største del af deltagerne kom med andre ord til de ”åbne arrangementer”. Fx åbningskoncerten på Flæsketorvet i København, hvor 6000 overværede gratisopførelsen af klassikeren ”Rusalka”. I 2021 bevægede festivalen sig til Den Røde Plads på Nørrebro, hvor en række højdepunkter fra operaklassikerne blev fremført.  Festivalens ambition om at bringe operaen ud til folket, kan med andre ord siges at være opfyldt.

Ud fra de gennemførte publikumsanalyser kan det med stor sikkerhed siges, at operafestivalen når mange, der ellers ikke ville opleve opera, og glædeligvis genererer en ny interesse hos det publikum, der ellers ikke ville interessere sig for opera. ”Jeg troede opera var kedeligt, men det er det ikke” svarede en af deltagerne i årets publikumsundersøgelse.

De indhøstede erfaringer vil blive brugt i den fortsatte udvikling af festivalens koncept. Både for at få flere med, få nye gjort interesserede og for at udvikle operagenren (format-design) i sig selv. Fonden er meget tilfreds med at have ydet et væsentligt bidrag til den udvikling.