Najorti – et grønlandsk bisidderkorps
En social hånd under grønlandske børn

Fonden har støttet Foreningens Grønlandske Børn, der modtog 250.000 kr. til et projekt om et børnebisidderkorps. Projektet går ud på at udbrede og forankre Najorti-ordningen som har betydet, at 21 børn i 2017/2018 har fået hjælp fra børnebisiddere, således at børnene er blevet hørt og er blevet inddraget i egen socialsag.
Najorti-ordningen ledes og styres af et projektsekretariat med fire ansatte. Derudover består ordningen af et Najorti-korps bestående af ti personer. Korpsets opgave er at have den direkte kontakt med børnene og være ansvarlige for at de bliver inddraget i egen socialsag.
Projektets fokusområder har været at udbrede og forankre ordningen til hele Grønland, så det ikke er geografisk betinget, hvorvidt børn får den hjælp de har krav på. Forankring af Najorti-ordningen er også sket ved at sikre det lovmæssige grundlag. Den nye børnelov, Lov om støtte til Børn og Unge, sikrer at alle børn får mulighed for en børnebisidder.