Natur og sociale indsatser
Kan udsatte børn få glæde af naturen?

Fonden har bidraget til Københavns Universitets projekt ”Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner – med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen.”

Fonden gav 610.000 kr. til fase 1 af projektet, der i 2018 blev afsluttet med en rapport og et seminar. Rapporten indeholder en kortlægning af indsatser, hvor naturen anvendes i forbindelse med pædagogisk arbejde med eller behandling af børn og unge i udsatte positioner. Med afsæt i interviews samt mere detaljerede beskrivelser og udvalgte eksempler gives eksempler på god praksis.

Rapporten er resultat af undersøgelsen, som tager første skridt i retning af at etablere et nationalt overblik over hvad der karakteriserer indsatserne og hvordan de kan kategoriseres. Undersøgelsen indsamler endvidere detaljeret viden om udvalgte eksempler, herunder hvordan naturen er blevet anvendt.