Bøgeskovsprojektet
Bøgeskovsprojektet

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet modtog i 2013 en bevilling på 5,3 mio. kr. til projektet ’Urørt skov eller naturnær skovdrift – hvad skal der til for at bevare biodiversiteten i de danske skove’. Projektet blev afsluttet i 2020 med publicering af bogen ’Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov’

Formålet med projektet var et udvikle en vidensbaseret platform for forvaltning af biodiversitet i danske løvskove, med et fokus på, hvordan der skal skabes nye og forbedrede levesteder for fåtallige og truede arter i dyrket skov. Projektet var opbygget med fire hovedkomponenter, en teoretisk del baseret på reviews af eksisterende viden, en empirisk del med undersøgelse af biodiversiteten i fire forskellige typer af løvskov, en eksperimentel del med gennemførsel af praktisk tiltag for at ’veteranisere’ træer og bevoksninger samt en formidlingsdel.

Projektet er vigtigt for Fondens strategiske satsning på at forbedre naturkvaliteten i eksisterende naturområder. I den dyrkede løvskov er der et stort potentiale for at skabe bedre levesteder for skovens flora og fauna, og dette projekt kommer med helt konkrete, vidensbaserede anvisninger til tiltag, der kan forbedre livsbetingelserne for skovens biodiversitet.

Bogen ’Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov’ markerer en smuk, gennemillustreret og meget nyttig afslutning på projektet, og erfaringer og vidensindsamlingen undervejs i projektet vil netop gennem denne bog nå ud til en bred kreds af interessenter. Disse omfatter især skovbrugere og -ejere, men også studerende inden for naturressourceforvaltning vil kunne få stor glæde af denne bog. Projektet har undervejs dannet ramme om et stort antal bachelor- og specialeprojekter, hvorved projektet også uddannelsesmæssigt har haft væsentlig betydning.