Arborethusene

Udløbet:Fonden søger interventions/projektchef

26. oktober 2021

Interventionschef/projektchef

Fonden søger en erfaren interventions/projektchef til at lede fondens nyoprettede interventionsben, en chef der mestrer at styre et team mod et defineret mål og også selv jonglerer flere projekter og udtænker nye ideer, der formår at skabe fremdrift og resultater på et komplekst fagområde med mange interessenter.

15JF udvikler interventioner for at udbygge videns- og evidensniveauet omkring forbedringer af kvaliteten af den danske natur, samt brugen af naturen til forbedring af befolkningens sundhed. Tanken er, at de nye løsninger udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne på området. Til styring heraf søger fonden en interventionschef.

Om Jobbet

Dit primære ansvarsområde bliver at opbygge, lede og drive 15. Juni Fondens interventioner på naturområdet og på naturbaseret sundhed i overensstemmelse med fondens strategi, bl.a. ved at

 • initiere og drive konkrete projekter godkendt af bestyrelsen indenfor natur og naturbaseret sundhed
 • opbygge netværk af aktører, eksterne partnere og målgrupperne
 • sikre det fornødne grundlag for gennemførelsen af indsatserne gennem planlægning og styring (af medarbejdere, tid og økonomi samt advisory boards, eksterne konsulenter etc.)
 • rapportere til bestyrelse og interessenter
 • formidle resultater.

Kvalifikationer

Fondens foretrukne kandidat har en akademisk baggrund på det naturvidenskabelige og styringsmæssige område, samt en god kombination af analytisk og praktisk kapacitet.

På det personlige plan lægges vægt på et stort drive, et resultat-orienteret mindset, engagement og en motiverende team player spirit. Du:

 • evner sammen med ledelse og medarbejdere at sætte retning og motivere projektdeltagerne
 • har en høj grad af faglighed
 • har vist mangeårigt stærkt lederskab
 • er udadvendt, åben og involverende
 • kan respektere forskelle i personlige og faglige perspektiver
 • har gode kommunikative evner og er god til at tale med forskellige typer af interessenter
 • kan jonglere flere projekter samtidigt og udtænke nye ideer, som formår at skabe fremdrift og resultater på komplekse fagområder med mange interessenter
 • har lyst og evne til at indgå i et tæt og mangesidet samarbejde i en lille organisation

På projektområdet lægges vægt på dokumenteret mangeårig professionel erfaring med:

 • ledelse af komplekse projekter eller porteføljer af projekter
 • praksisnær projektledelse
 • indsatser, der har fokus på forandring og forankring
 • håndtering af projektdeltagere og interessenter
 • formidling

Hvad tilbyder vi?

Interventionsområdet i 15 JF er et nyt område, hvorfor du som chef vil få stor indflydelse på, hvordan det udvikles. Du vil få stor frihed og ansvar til at udføre dine arbejdsopgaver og et tværfagligt kollegialt arbejdsmiljø præget af stærkt engagement og høj faglighed.

Arbejdsstedet er Arboretvej 2, Hørsholm.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag stiles til 15. Juni Fondens direktør og indsendes via dette link:

QuickApply

Ansøgningsfrist er forlænget til den 8. december 2021, men vi behandler løbende ansøgningerne. Samtaler vil så vidt muligt foregå i november måned, for de ansøgninger, der er afleveret først.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fondsdirektør Per Voetmann på telefon 46 40 00 42 eller personlig mail per.voetmann@15junifonden.dk

Ansøgningen behandles fortroligt. Ansøgninger slettes efter processen er afsluttet.

Om 15. Juni Fonden

 1. Juni Fonden støtter natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst samt sociale og humanitære formål.

Læs mere om Fonden på http://www.15junifonden.dk/om_fonden/