Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

15. Juni Fondens naturpriser

15. Juni Fonden uddeler igen i 2019 to naturpriser, Naturprisen på kr. 200.000, og Ildsjælprisen på kr. 100.000.

Naturprisen  gives til lodsejere, der gennemfører store eller langvarige aktiviteter og som gerne udføres i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre).

Ildsjælprisen gives til personer, der egenhændigt og med succes har iværksat et ekstraordinært naturforvaltningsprojekt.

15. Juni Fonden afgør, om en indstilling bedømmes under kategorien Naturpris eller kategorien Ildsjælpris. Indstiller skal således ikke markere, hvorvidt en aktivitet indstilles til den ene eller anden kategori.

15. Juni Fonden medvirker til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

Derfor uddeler fonden to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte lodsejere og andre, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig indsats for naturen.

Indsatsen kan være bevaring og udvikling af eksisterende natur gennem naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere og andre om naturprojekter. 15. Juni Fonden ser gerne, at dette sker på tværs af interesser og ejendomsskel i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

15. Juni Fondens naturpriser gives primært til lodsejere, både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere, men alle kan indstilles, såfremt de har gjort en ekstraordinær indsats for naturen.

Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille en kandidat til en af naturpriserne til 15. Juni Fonden.

Indstillingsskema findes i dette link.  Filen åbnes som skrivebeskyttet. Gem en kopi til brug for udfyldelse af ansøgning.

Deadline for indstillinger til såvel Naturprisen som Ildsjælprisen er fredag den 5. juli 2019 kl. 15.

Kontaktperson: Programchef Steffen Brøgger-Jensen (steffen.brogger@15junifonden.dk)

 

Lille Korsnæb, han. Foto: Kurt Engelhardt