Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

15. Juni Fondens naturpriser

Deadline for indstillinger til to naturpriser på henholdsvis DKK 200.000 og 100.000 er den 25. august 2018 kl. 12.

15. Juni Fondens formål er bl.a. at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

Fondens bestyrelse understøtter dette formål gennem årlig uddeling af naturpriser til danske lodsejere, der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

En sådan indsats kan være udmøntet i bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er derudover navnlig blandt lodsejere at motivere og inspirere til samarbejde og vidensdeling om naturprojekter - gerne på tværs af interesser og ejendomsskel - i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

15. Juni Fondens naturpriser gives primært til lodsejere, herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. 

Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens naturpriser.

Indstillingsskema med bilag til 15. Juni Fondens naturpriser sendes til info@15junifonden.dk.

Indstillingsskema vedhæftet(Filen åbnes som skrivebeskyttet. Gem en kopi til brug for udfyldelse af ansøgning)

Uddybende forklaringer til felter i indstillingsskemaet vedhæftet.

Lille Korsnæb, han. Foto: Kurt Engelhardt