Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

15. Juni Fondens Naturpris

15. Juni Fondens formål er bl.a. at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna.

Fondens bestyrelse vil understøtte dette formål gennem indstiftelsen af en naturpris til danske lodsejere, der gennem realisering af projekter aktivt har bidraget med en ekstra indsats for naturen.

En sådan indsats kan være udmøntet i bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Kun projekter, der fører til mere og bedre natur, kan indstilles til 15. Juni Fondens Naturpris.

Målet med 15. Juni Fondens Naturpris er derudover navnlig blandt lodsejere at motivere og inspirere til samarbejde og vidensdeling om naturprojekter - gerne på tværs af interesser og ejendomsskel - i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

15. Juni Fondens Naturpris gives primært til lodsejere, herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. 15. Juni Fondens naturpris udgør i 2017 150.000 kr.

Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens Naturpris.

Deadline for at indsende indstillinger til naturprisen er den 21. august 2017 kl. 12. (Fristen er forlænget fra den 1. august 2017)

Indstillingsskema med bilag til 15. Juni Fondens Naturpris sendes til info@15junifonden.

Indstillingsskema vedhæftet.(Filen åbnes som skrivebeskyttet, gem en kopi til brug for udfyldelse af ansøgning)

Uddybende forklaringer til felter i indstillingsskemaet vedhæftet.

Foto: Else Mikkelsen