Rød Skovlilje, der kun findes 3 steder i Danmark. Møn er et af dem

3,75 millioner til biodiversitets-projekt på Østmøn

17. marts 2023

Fonden har doneret 3,75 mio. kr. ud af 40 til at udvikle kalkoverdrev, redde den ekstremt truede sommerfugl, sortplettet blåfugl og sikre fem af de mest truede orkideer på Østmøn. Projektet bliver dermed et af de mest unikke biodiversitetsprojekter i Danmark.

Vordingborg Kommune vil sammen med en række lokale samarbejdspartnere gennemføre et unikt biodiversitetsprojekt på Østmøn, kaldet LIFE ORCHIDS. Det sker på baggrund af tilsagn om finansiel støtte fra EU’s LIFE Fond og en række andre fonde på knap 40 millioner kroner. Projektet omfatter et samlet område på 600 hektar på Østmøn, også kaldet ’Høje Møn’.

Her vil Vordingborg Kommune i tæt samarbejde med partnerne Klintholm Gods, Naturstyrelsen Storstrøm, Ravn-Nature og Geocenter Møns Klint forbedre, sammenbinde og ny-etablere over 300 hektar kalkoverdrev med henblik på at redde den sjældne og meget truede sommerfugl, sortplettet blåfugl – og samtidig sikre fremtiden for fem af de mest truede orkideer i Danmark.

Ud over støtte fra EU’s LIFE Fond gennemføres projektet med finansiel støtte fra 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond. Projektet løber fra 2023-2028 og har et samlet budget på knap 40 mio. kroner, hvoraf to-tredjedel kommer fra EU`s LIFE Fond.

Per Voetmann, direktør, 15. Juni Fonden siger: ”Østmøn rummer områder med en unik og meget rig natur og biodiversitet, og vi er i 15. Juni Fonden stolte af, at vi sammen med en række partnere kan bidrage til at skabe mere plads til den særprægede og meget bevaringsværdige natur. Fondens mål er at skabe store, sammenhængende naturområder, og med LIFE Orchid-projektet opnår vi netop det.”

Citater fra projektets samarbejdspartnere: 

Carl Gustav Scavenius, ejer, Klintholm Gods: ”Vi meget glade for at projektet nu endelig bliver en realitet. Projektet giver os mulighed for at disponere endnu mere areal til natur og dermed bidrage til bevarelse og sikring af den unikke biodiversitet og fortsætte Klintholm Gods’ grønne udvikling samtidig med, at vi understøtter udviklingen af bæredygtig turisme på Østmøn.”

Jane Skov Lind, Skovrider, Naturstyrelsen Storstrøm: ”På statens arealer arbejder vi konstant med at skabe store sammenhængende naturområder, der er med til at sikre gode forhold for både friluftslivet, naturen og biodiversiteten. Derfor er vi også begejstrede over, at netop disse meget fine arealer nu får et ekstra løft. Det vil helt sikkert gavne den unikke natur på Østmøn, og vi ser meget frem til samarbejdet med de øvrige parter i projektet.

Peer Ravn, Direktør, Ravn-Nature: ”I Ravn-Nature er stolte over at have været med til at udvikle dette helt unikke projekt, og vi ser frem til at være med til at genskabe Det Gamle Lands fortryllende og biodiversitetsrige landskaber på Høje Møn.”

Nils Natorp, Direktør, Geocenter Møns Klint: ”Geocentret bidrager til LIFE ORCHIDS via en lang række nye formidlingstiltag om biodiversitet på Geocentret. Vi glæder os til at være en del af dette nye fantastiske projekt, der vil få stor betydning for naturen og naturturismen på Østmøn.”

Hanne Haack Larsen, direktør i AAGE V. JENSEN Naturfond: ”LIFE Orchid er Danmarks mest lovende og innovative projekt for den sjældne naturtype kalkoverdrev. Projektet har et kæmpe potentiale for at skabe sammenhængende, lysåbne plante- og insektsamfund, som er afgørende for mange truede arters overlevelse i Danmark.”