Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Foto: Claus Stener. 15. Juni Fondens formand Helene Kähler Hjenner taler ved prisuddelingen i 2017.

Uansøgte hæderspriser til kunstnere og designere

Ved prisuddelingen i 2017 udtalte 15. Juni Fondens formand Helene Kähler Hjenner:

"Med fondens hæderspriser, som vi i dag uddeler, ønsker fondens bestyrelse at gå i stifternes fodspor. Bestyrelsen har derfor allieret sig med to bedømmelsesudvalg til, på baggrund af 2017 afgangsudstillingerne, at forestå udvælgelsen af talentfuldt nyuddannede samtids-kunstnere og -designere.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Claus Carstensen, Anders Kold og Mai Misfeldt for at påtage sig rollen med at rejse rundt til afgangsudstillingerne på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi og tilsvarende takke Tine, Kjølsen, Christian Heide Pedersen og Anne-Louise Sommer for at besigtige designskolernes afgangsudstillinger på Designskolen i Kolding og Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Design – både på Holmen og på CLAY - for dér at udvælge de kunstnere og designere, som de i år fandt særlig talentfulde.
Med priserne på 40.000 kr. ønsker 15. Juni Fonden at give jer hædersprismodtagere et anerkendende skulderklap, samt en økonomisk håndsrækning, i håb om at dette kan være med til at åbne døre op for jer på jeres fremtidige færd inden for kunst og design. Bestyrelsen ønsker jer held og lykke."

Hæderspriserne er på 40.000 kr. og kan ikke søges.