NATUR

Fondens støtte til natur og jagt

Skabe plads til natur og biodiversitet

Fonden støtter projekter og indsatser, der:

  • Bidrager til at skabe større naturområder
  • Skaber flere naturområder
  • Skaber sammenhæng mellem naturområder

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der skaber sammenhæng, størrelse og synergi. Fonden prioriterer derfor støtte til etablering af nye naturområder i tilknytning til eksisterende naturområder. Det er Fondens overbevisning, at større og mere sammenhængende naturområder skaber en bedre og mere robust natur.

Fonden støtter ikke opkøb af ejendom, men støtter gerne forundersøgelser og indsatser for naturforbedring.

Øge kvaliteten af natur og biodiversitet

Fonden støtter projekter og indsatser, der:

  • Støtter naturforvaltning som naturnær proces, der understøtter naturlige og resiliente dynamikker
  • Støtter naturforvaltning som bæredygtig driftsgren
  • Støtter jagtrelaterede aktiviteter, der fremmer jagtudøvelsens positive bidrag til natur og biodiversitet

Fonden prioriterer projekter og indsatser, der understøtter en holdbar økologisk funktionalitet med en naturlig eller naturnær dynamik for økosystemer og arter.

Fonden prioriterer endvidere projekter og indsatser, der gennemføres som et led i en større sammenhæng og dermed bidrager til at skabe synergi mellem tiltag.

Fonden støtter som hovedregel ikke indsatser rettet mod enkeltarter, med mindre de har en nøglerolle i et økosystem.

Øge befolkningens interesse for natur

Fonden støtter projekter og indsatser, der:

  • Støtter befolkningens viden om og engagement i natur og biodiversitet

Interessen for natur skal være med til at skabe fokus for behovet for at bevare og beskytte naturen. Gennem viden og opmærksomhed forventes det også, at der bliver et større  pres for, at sikre bedre natur. Viden og engagement bliver dermed er en af vejene til en rigere, stærkere og mere mangfoldig natur.

Der sigtes som hovedregel efter større aktiviteter, der har betydelig gennemslagskraft (impact) og når ud til forholdsvis mange.

I øvrigt

Forskning og uddannelse støttes via ansøgninger på naturområdet.

Der henvises i øvrigt til projektomtaler i årsberetningerne samt til projektomtalerne her.