Billedkunst, Opera og børns kultur

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse. Det har Fondens bestyrelse omsat i en række fokusområder. Vi prioriterer ansøgninger inden for disse områder.  Øvrige områder vil derfor ikke komme i betragtning, men er du i tvivl, kan du kontakte sekretariatet. Se også nederst på siden, hvor vores generelle undtagelser er anført.

Fonden fokuserer på  følgende temaer inden for kunst og kultur;

1. Billedkunst med tilknytning til Danmark

2. Opera

 

Strategisk temasatsning;

3. Kulturel kapital hos børn og unge

 

  1. Billedkunst med tilknytning til Danmark

Billedkunsten har en særlig evne til at skabe dialog og debat og den skabes som oftest for både samtid og fremtid. Billedkunst har både emotionel, intellektuel, kreativ og social betydning for det danske samfund og dets borgere. Billedkunsten spiller således en vigtig rolle i samfundet. Fonden vil derfor støtte initiativer indenfor det professionelle billedkunstsegment, der har langsigtet positiv effekt for udbredelsen, forståelsen og formidlingen af  billedkunst.

Samfundsudfordringen:

Billedkunstnere og formidlingen af billedkunst har trange kår i Danmark. Det er svært for mange at etablere en karriere og rum for at udvikle sig som kunstner. Der mangler ressourcer til god og nytænkende formidling af billedkunsten, der kan skabe interesse for kunsten og synlighed om kunstnerne. Fonden har derfor fokus på aktiviteter i det professionelle billedkunstsegment, der kan hjælpe sektoren.

Mål:

Fonden bidrager til talentudvikling, ny formidling og generel udvikling af billedkunst.

Indsats:

Fonden støtter udvikling af talenter gennem blandt andet priser og (tilskud til) køb af værker af unge kunstnere (særlig pulje, der ikke kan søges). Fonden støtter desuden museer og formidlingsinstitutioners udstillinger, dokumentation og anden formidling af nye vinkler på nye såvel som etablerede kunstnere, værker og genrer.

Fonden prioriterer at samarbejde om at støtte ”skæve” projekter, som skaber ny erkendelse, udvikling og formidling af billedkunsten.

Fonden støtter ikke: Udsmykningsopgaver, køb og anskaffelse af kunst, værkproduktion, fotografi og installationer.

 

2. Opera  

Inden for scenekunst fokuserer Fonden navnlig på professionelle aktiviteter inden for operagenren. Gennem de senere år har opera fået stærkt fodfæste i Danmark, men det er til stadighed vigtigt at fokusere på udbredelse og kvalitet, hvis det skal fastholdes. Dette fortsatte kvalitetsfokus vil Fonden gerne støtte.

Samfundsudfordringen:

Opera i Danmark mangler volumen og kvalitet til at løfte genren og udnytte de eksisterende scener og ensembler.

Mål:

Fonden bidrager til at højne udbredelsen og kvaliteten af operakunsten

Indsats:

Fonden støtter indsatser, der sikrer spredning af operakunsten, kvalitetsforbedring af kunsten samt talentudvikling.

 

3. Kulturel kapital hos børn og unge – ikke åben for ansøgninger! Kun strategiske samarbejder med Fonden.

Strategisk temasatsning;

Kunsten og kulturen spiller en stor rolle i forståelsen af det danske samfunds fortid, samtid og fremtid. Børn og unge har behov for basal viden om kunst, kultur og kulturhistorie, så de kan leve et helt og rigt liv. Mødet med kunst og kultur, er af stor betydning for børns emotionelle, kreative, intellektuelle og sociale udvikling. Børns kreative evner skal mobiliseres, så de udfordres og opbygger kreative kompetencer. De skal have skærpet livsdueligheden gennem et kulturelt fundament.

Samfundsudfordringen:

Kreativitet og kunstnerisk udfoldelse er underprioriteret i både skole og fritidslivet i Danmark. Det samme gælder oplevelser af kunst og kultur. Derfor er kulturel kapital en mangel for mange børn og unge.

Mål:

Fonden bidrager til at øge kulturel kapital hos børn og unge.

Indsats:

Fonden støtter kulturforståelse og kunstnerisk udfoldelse for børn og unge på musik- og kulturskoler, i folkeskolen og dagtilbuddene og på efterskoler og højskoler gennem samarbejder mellem organisationer, kommuner og flere aktører. Satsningerne er længerevarende og strukturelle. Alle indsatser til styrkelse af børn og unges kulturelle kapital udvikles i samarbejde med fondens sekretariat, og midler kan derfor ikke søges frit hertil.

 

GENERELLE UNDTAGELSER – DET VI IKKE STØTTER:

  • Ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
  • Ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi
  • Ansøgninger vedr. støtte til stipendier, studieophold, studierejser og kongresdeltagelse
  • Projekter uden tilknytning til Danmark
  • Ansøgninger, der tilgodeser politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser
  • Byggeprojekter (faciliteter)