Humanitær & Social

Fondens formål

Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse bl.a.,

     at støtte humanitære og sociale formål

På det humanitære og sociale område er det aktuelt udmøntet i en strategisk satsning på natur- eller eventuelt kulturbaserede projekter. Fonden støtter projekter, som anvender naturen eller kulturen som ramme for sundheds- og velfærdsfremmende aktiviteter.