Håndsrækning på 5 mio. kr. til danske billedkunstnere

Konsekvenserne af COVID 19-pandemien er mange. Også på kunstens område. De rammer både den enkelte kunstner, de kulturelle institutioner som gallerier og kunstmuseer og i sidste ende publikum, der ikke får nye tilbud i en længere periode. De vedtagne hjælpepakker vil hjælpe en række billedkunstnere og museer, men både på mellemlangt og langt sigt forventes det, at feltet vil være stærkt udfordret og stå i en meget vanskelig økonomisk situation, hvor det vil tage lang tid, før kunstmarkedet igen normaliseres.

Blandt de hårdest ramte er de enkelte billedkunstnere, der ikke får nogen regulær indkomst og heller ikke let kan ernære sig ved andre aktiviteter, som det ellers er almindeligt blandt kunstnere.

Fonden har derfor netop besluttet en særlig indsats.

Pulje til indkøb af dansk samtidskunst til kunstmuseer

Der oprettes en pulje på 3,5 mio. kr., der skal udloddes til anerkendte/statslige og statsanerkendte danske kunstmuseer til indkøb af dansk samtidskunst. Gennem denne pulje ønsker Fonden at give yngre danske kunstnere et skulderklap og en håndsrækning samt at sikre, at museerne får mulighed for at erhverve sig værker fra nutiden uanset den aktuelle økonomiske situation.

Ansøgningsberettigede er primært de 23 statslige og statsanerkendte danske kunstmuseer, der dækker feltet dansk samtidskunst.

Midlerne skal anvendes til erhvervelse af et eller flere kunstværker af anerkendte nulevende danske kunstnere.

Fonden vælger blandt ansøgerne i samråd med særligt sagkyndige på kunstområdet. Uddelingen forventes gennemført hurtigt – dog senest i august 2020.

Hæderslegater til anerkendte danske kunstnere

For at anerkende kunstens betydning for samfundet og kunstnernes særlige rolle som inspiratorer og til tider udfordrere af samtiden, vil Fonden støtte en række danske kunstnere.

Fonden uddeler derfor op til 30 uansøgte hæderslegater af 50.000 kr. – i alt 1,5 mio. kr.

Fonden udvælger modtagerne i samråd med særligt sagkyndige på kunstområdet. Modtagerne forventes udvalgt senest i september 2020.

Bestyrelsesformand og medlem af Fondens kulturudvalg Helene Kähler Hjenner udtaler: ”Fondens nye strategi fokuserer i høj grad på billedkunst. I den nuværende vanskelige situation vil vi derfor gerne række en hånd ud, som giver billedkunstnerne et særligt skulderklap og en særlig anerkendelse. Vi kan ikke hjælpe alle, men forhåbentlig mange. Forhåbentlig kan vi også inspirere andre, så de følger efter med andre gode initiativer. Der er brug for det”.

Næstformand i bestyrelsen og medlem af Fondens kulturudvalg, Niels Heering, siger: Billedkunsten spiller en vigtig rolle i samfundet. Det vil vi som fond gerne tage vare på, at den fortsat kan. Lige nu er der ekstra brug for støtte til fremtidens danske billedkunst. Vi håber vores initiativ kan blive det første af mange, der hjælper de enkelte kunstnere videre. Kunstnerne kan godt blive lidt klemt blandt de store spillere”.