Årets kunstkritiker 2022: Bente Scavenius

Kunstkritikeren er et vigtigt led i forståelsen og formidlingen af billedkunsten. Rollen kan være kontroversiel, men helt overordnet er god og kvalificeret kunstkritik en hjørnesten i at fremme det bredere kundskab til billedkunsten, forståelsen af den og også ofte forståelsen af dens rolle.

Fonden har derfor sammen med AICA Danmark, Foreningen af Danske Kunstkritikere, besluttet at sætte pris på kunstkritikeren. Nærmere bestemt 15.000 kr.

Årets prismodtager af 15. Juni Fondens pris på 15.000 kr. til årets kunstkritiker 2022 er Bente Scavenius.

Prisen blev motiveret af Per Voetmann, direktør for Fonden, ved en ceremoni i Kunsthal Charlottenborg den 8. juni 2022.

Prismodtageren er en person, der rager op blandt ligemænd. Som har en omfattende kunstfaglig virksomhed, herunder som anmelder- og skribent, bag sig. Og som heldigvis stadigvæk er aktiv i faget.

Bente Scavenius, der var med på et link fra Madrid, har virket som anmelder og kunstkritiker siden 1972. Det har været 50 overordentlig virksomme og produktive år. Selv på uddelingsdagen var hun aktiv på feltet, idet hun var med DR på en arbejdsopgave i Spanien.

Samlet  belønner Fonden Bente Scavenius for et dedikeret og inspirerende virke i dansk kunstkritik og for en meget omfattende kunstfaglig indsats i det hele taget.