Pulje til indkøb af dansk samtidskunst til kunstmuseer

Fonden gennemførte i 2020 en særlig indsats for billedkunstnere i lyset af COVID-19 pandemien, hvor Fonden oprettede en pulje til indkøb af dansk samtidskunst. Både for direkte at afhjælpe situationen, men også for at inspirere andre til at støtte kunsten, der har en central plads i Fondens strategi.

Reaktionerne på initiativet har været overordentlig positive. Både fra museerne og fra de indkøbte kunstnere. Fonden har på den baggrund besluttet at fortsætte initiativet i både 2021 (og formentlig 2022).

Fonden har derfor igen i år oprettet en pulje på 3,5 mio. kr., der udloddes til fortrinsvis statslige og statsanerkendte danske kunstmuseer til indkøb af dansk samtidskunst. Gennem denne pulje ønsker Fonden at give yngre danske kunstnere et skulderklap og en håndsrækning samt at sikre, at museerne får mulighed for at erhverve sig værker fra nutiden uanset den aktuelle økonomiske situation.

Puljen uddeles til inviterede museer.

Hvert museum kan søge op til 150.000 kr.

Midlerne skal anvendes til erhvervelse af et eller flere kunstværker af anerkendte nulevende danske billedkunstnere i aldersgruppen 25-45 år.

Værkerne fra skal bestilles/købes i 2021 og leveres senest den 31. december 2021. Fonden forventer, at værkerne fremadrettet indgår i museets samling. Efter erhvervelsen af værkerne, udbetales støtten når behørig købsdokumentation er afgivet via Fondens ansøgningsportal.

 

Illustration: Maria Torp, Transition. Indkøbt til Trapholt for Fondens donation i 2020