15. Juni Fondens Naturpris på 200.000 kr. til en vedholdende og kollektiv indsats for naturen

15. Juni Fondens Naturpris 2019 blev den 14. januar 2020 uddelt ved Plantekongressen i Herning. Prisen, der er på 200.000 kr., gives for en særlig indsats for Danmarks natur.

Modtageren i år er Odderbæk Vandløbslaug, der får den for laugets omfattende, langvarige og blivende indsats for naturen i og omkring Odderbækken ved Give, et område på 3000 ha.

Bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner udtaler: ”Fondens bestyrelse og Naturprisudvalg er stolte af, at vi i år kan give Naturprisen til Odderbæk Vandløbslaug. Vi leder altid efter det eksemplariske, når vi skal uddele priser. Her har vi fundet en prismodtager, der formår med en kollektiv indsats og med en udstrakt brug af egne ressourcer at sikre, at indsatsen gavner naturen på flere planer. Samtidig har prismodtageren gjort en meget stor indsats for at formidle og forankre initiativerne i samarbejde med forskellige partnere. Det er et eksempel til inspiration og efterfølgelse for mange, hvilket Fonden gerne vil både synliggøre og præmiere”.

I samarbejde med Københavns Universitet lavede lauget i 2002 en kollektiv naturplan, der siden har sat rammerne for laugets mange naturforbedrende projekter, og som binder naturen sammen på tværs af matrikelskel. Odderbæk Vandløbslaug har gennem en vedholdende og kollektiv indsats, der i 2020 kan fejre sit 20-års jubilæum, gennemført et stort antal aktiviteter og projekter.

Odderbækkens oplandsområde består af marker i omdrift (ca. halvdelen af arealet), mens naturområder domineres af egekrat, plantager og lysåbne naturtyper, især eng, overdrev og hede, samt vandløbene.

Du kan læse mere om Odderbæk Vandløbslaug her.