Covid-19 og 15. Juni Fonden

Mange gode projekter og tidsplaner påvirkes af den aktuelle pandemi med Covid-19. Har du fået støtte fra Fonden og oplever du problemer med udsættelser eller andre ændringer, bør du henvende dig til os, så vi kan aftale de nødvendige projektjusteringer.

Som følge af Covid-19 pandemien og de restriktioner den har medført for Fondens støtteområder kan Fondens sekretariat bl.a.:

  • Tillade udskydelse af projekter eller aktiviteter i op til 2 år fra det planlagte tidspunkt, hvis det stadig skønnes gennemførligt.
  • Tillade justeringer i projekter eller aktiviteter, som ændrer aktivitetsniveauet hvis det ikke kan gennemføres i det fulde omfang.
  • Tillade justeringer i projektøkonomien, så rimelige ekstraudgifter affødt af restriktionerne også kan indgå i budgettet/projektregnskabet der afregnes med Fonden.

Baggrund:

Den igangværende pandemi har konsekvenser for en række af de projekter, som Fonden har støttet eller vil støtte. Fonden har allerede fået et par henvendelser.

Der er stor usikkerhed hos mange bevillingsmodtagere om, hvilke konsekvenser den har for deres aktiviteter nu og deres mulighed for at eksistere på sigt. Det kan være afgørende for projekterne og institutionernes overlevelse, at vi og andre bevillingsgivere handler hurtigt og imødekommende.

En række institutioner og projekter bliver nødt til at ændre eller udskyde aktiviteterne i lyset af de omfattende restriktioner, pandemien har affødt. Nogen projekter vil have afholdt alle udgifter uden de reelt kan gennemføres.

Fonden har en stor interesse i at sikre, at de bevilgede midler anvendes til det, de er givet til. Fonden har på den anden side også stor interesse i at sikre at de formål Fonden har, kan leve videre efter restriktionernes ophør.

 

Næste frist er den 24. juni 2020 kl. 12.00. Den aktuelle pandemi ændrer ikke fristen