Årets naturpriser på 300.000 kr. uddelt på Naturmødet

Fondens to naturpriser, Naturprisen og Ildsjælprisen, er blevet uddelt på Naturmødet i Hirtshals 28. og 29. maj 2021 for to helt særlige indsatser for dansk natur og biodiversitet.

Fondens Naturpris på 200.000 kr. gives til Martin Sandager (billedet herover til venstre), Grindsted, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.

Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives til Biologisk Forening for Nordvestjylland, der gennem 50 år har gjort en meget stor indsats for at indsamle viden om naturen i Nordvestjylland, udbrede kendskabet til naturen samt bidrage aktivt til naturbeskyttelse.

Naturprisen

Martin Sandager har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose, med værdifuld og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i Kragelund Mose, og han målretter sin naturpleje derefter, i samråd med Vejen Kommune og med SAGRO.

Martin Sandagers arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan være banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i tilsvarende områder.

Hans initiativer har inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i hans indsats for naturretableringen og -plejen i mosen.

Således er hans indsats særdeles eksemplarisk og til inspiration for mange lodsejere landet over til at hjælpe biodiversiteten på deres egne arealer.

 

Ildsjælprisen

Modtageren af 15. Juni Fondens Ildsjælpris, Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)(billedet herover til højre), har gennem de sidste 50 år ydet en betydelig indsats for naturen i Nordvestjylland og for at formidle og sætte fokus på naturen. BFN har igennem disse mange år iværksat omfattende foreningsmæssige aktiviteter og initiativer, alene og i samarbejde med blandt andre Thisted Kommune, Naturstyrelsen og Nationalpark Thy.

BFN bidrager aktivt til naturplejeopgaver i Nordvestjylland, og foreningen tager ofte del i overvågningen af planter og dyr, hvilket er af stor betydning for myndighedernes mulighed for at gennemføre målrettet naturpleje.

BFN har sin egen forlagsvirksomhed og har oprettet Naturens Besøgsvenner, hvor frivillige overvåger bestande af sjældne planter i Nationalpark Thy. BFN har desuden taget initiativ til gennemførelse af naturplejeprojekter, såvel selvstændigt som i samarbejde med andre aktører.

Kragelund Mose

 Kragelund Mose er beliggende sydøst for landsbyen Bække i den nordlige ende af Vejen Kommune og udgør i alt ca. 280 hektar. Kragelund Mose er en hedemose, der har ligget uden drift i mange år og er derfor under tilgroning.

Kragelund Mose er udpeget som et hovedindsatsområde i Vejen Kommunes naturkvalitetsplan, da det er et stort sammenhængende naturareal med fine, men truede naturværdier.

Mosen særlige biodiversitet er især knyttet til naturtypen fattigkær, som er hjemsted for både den sjældne plante otteradet ulvefod, klokke-ensian og dagsommerfuglen mose-randøje, der er opført på rødlisten som næsten truet (NT).

 

Biologisk Forening for Nordvestjylland

Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) har som formål at øge kendskabet til naturen i Nordvestjylland, udøve naturformidling og medvirke til beskyttelse og gendannelse af natur. Foreningen blev stiftet den 4. april 1970 og har dermed 50-års jubilæum i 2020. Foreningen har godt 400 medlemmer og repræsenterer en bred vifte af naturinteresserede. Det seneste tiltag er etablering af en naturklub for børn.

Se mere her: https://biologiskforening.dk/

Du kan se mere fra Naturmødet 2021 her: https://naturmoedet.dk/