Naturpriserne 2021 er nu åbne for indstilling

1. november 2021

Fonden uddeler igen i 2021 to naturpriser, Naturprisen på kr. 200.000, og Ildsjælprisen på kr. 100.000.

Nu er det  muligt at indstille kandidater til 15. Juni Fondens to priser.

Naturprisen er primært rettet mod lodsejere, der gør en helt særlig indsats for naturen på egne arealer. Ildsjælprisen er særlig stilet mod personer eller grupper af personer, der uegennyttigt taler eller arbejder for naturens sag, gennem organisationsarbejde, forskning eller formidling.

Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre).

Ildsjælprisen gives til personer, institutioner eller foreninger, der gennem deres særlige indsats for dansk natur i organisationer, medier, fora og råd eller i naturområder med succes har skabt positive forandringer for naturen eller danskernes bevidsthed om naturen.

Fristen for at indsende indstillinger er fredag d. 17. december.

 

Læs mere om naturpriserne 2021 og indstillingsskemaerne  her.