Ildsjælpris på 100.000 kr. til en vedholdende og langvarig indsats for landbrugsnaturen

  1. Juni Fondens Ildsjælpris på 100.000 kr. gives i år til Henrik Bertelsen, Vejen, for hans vidtfavnende og langvarige indsats for naturforbedring i det åbne land. Prisen blev uddelt på det digitale “Naturmøde” den 15. maj 2020.

Bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner udtaler: ”Med Henrik Bertelsen har 15. Juni Fonden fundet en prismodtager, der såvel på egen jord som i fora og forsamlinger handler på naturens vegne. Driften på hans ejendom er bevidst rettet mod at øge naturværdien, og i organisationer og på konferencer er han en markant og ivrig talsmand for naturbevaring i landbrugslandet. Henrik Bertelsen er en person, der peger på muligheder fremfor begrænsninger. Han har i sjælden grad søgt at bygge bro mellem landmænd og naturbeskyttere og herigennem åbnet for tiltag omkring naturbevaring i det åbne land.”

Henrik Bertelsen har taget initiativ til et lavbundsprojekt på sin ejendom med det formål at reducere udledningen af C02 og forbedre naturtilstanden. Dette gør han ved at tage arealer ud af drift og hæve vandstanden. Han gennemfører projektet i samarbejde med nabolodsejere, som han har fået med ind i projektet, og med Vejen Kommune. .

FAKTA om Henrik Bertelsen:

Henrik Bertelsen (53 år) har i 25 år drevet gården Stavnsbjerg ved Vejen. Gården udgøres af ialt 120 ha jord, hvor 25 ha ligger i Vejen Mose, og Henrik Bertelsen dyrker 11 ha med korn og 6 ha med majs. Resten er græsmarker, som bliver afgræsset af ca. 100 stude. Henrik Bertelsen er politisk aktiv og formand i Familielandbruget Sydvest, bestyrelsesmedlem i primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer, næstformand i Familielandbrugssektionen og i Vildtforvaltningsrådet.

På sin ejendom har Henrik Bertelsen opbygget en driftsmodel, der etablerer naturpleje som en økonomisk holdbar driftsgren. Hans aktiviteter på egen ejendom udgør et vigtigt element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 2000-området Vejen Mose og bidrager til at øge den biologiske diversitet på ejendommen. Henrik Bertelsens aktiviteter tjener som eksempler på, hvad landmænd kan gøre lokalt og med få midler for at fremme naturindholdet i agerlandet.

Du kan se mere fra Naturmødet 2020 her: https://naturmoedet.dk/