Vinterstemning i Arboretet, Hørsholm

Fondens årsrapport 2021

9. maj 2022

I rapporten kan du læse om vores aktiviteter i 2021. Vi har uddelt ca. 53 mio. kr. Vi har støttet 141 ansøgninger.

Vi har støttet 14 museers køb af yngre kunstneres værker. Vi har startet et samarbejde med Statens Museum for Kunst om en ny digital undervisningsplatform.

Vi har givet knap 6 mio. kr. til projektet ”Vores Natur”, som var funderet i et bredt netværk under Friluftsrådets koordinering. Projektet har gennemført vigtige delinitiativer, som ”Vild natur hvor du bor”, ”Nat i naturen”, ”Vild mad” osv. Samlet set var der planlagt mere end 3000 aktiviteter og arrangementer i projekter, der blev afsluttet i 2021.

2021 var også året, hvor Fonden tog endnu et skridt mod en mere proaktiv linje, omkring de naturbaserede sundhedsindsatser. Et advisory board anbefalede en række initiativer. Som led i kapacitetsopbygningen på området ansatte Fonden en interventionschef, der skal drive udviklingen videre.

Rapporten kan læses her:

Årsrapport 2021