1,5 mio. kr. til 30 anerkendte danske kunstnere

 

Fonden udmønter nu sidste del af sin særlige COVID-19 indsats for danske billedkunstnere. Fonden anerkender kunstens betydning for samfundet og kunstnernes særlige rolle som inspiratorer og til tider udfordrere af samtiden. I det lys har 15. Juni Fonden besluttet en ekstraordinær indsats for billedkunstnerne.

Der uddeles derfor 30 uansøgte hæderslegater til anerkendte danske kunstnere. Hver legatportion udgør 50.000 kr. – i alt 1,5 mio. kr.

De 30 modtagere er oplistet herunder. Fonden har udvalgt modtagerne i samråd med særligt sagkyndige på kunstområdet.

Bestyrelsens næstformand og medlem af Kulturudvalget Niels Heering udtaler: ”Fondens strategi fokuserer i høj grad på billedkunst. Kunsten og kunstnerne er vigtige for samfundet og vores selvforståelse. Under den nuværende pandemi er der et særligt behov for at støtte kunstnerne, fordi mange af dem rammes hårdt på pengepungen. Vi synes, det er en oplagt anledning til at gøre noget ekstraordinært for dem”.

Uddelingen er andet led i Fondens særlige indsats for billedkunstnere i lyset af COVID -19 pandemien. Fonden har tidligere ydet en donation til en række danske kunstmuseer, der hver har fået op til 150.000 kr. til køb af værker af yngre danske kunstnere. Samlet har Fonden afsat 5 mio. kr. til de to initiativer.

 

Modtagere af 15. Juni Fondens hæderslegater 2020:

  

Peter Land

Ursula Reuter Christiansen

Maiken Bent

Milena Bonifacini

Svend Danielsen
Thierry Geoffroy
Ellen Hyllemose
Jytte Høy
Henrik Plenge Jakobsen
Jakob Jakobsen
Per Bak Jensen  

Claus Carstensen

Birgit Johnsen og Hanne Nielsen
Kirsten Justesen
Marianne Jørgensen
Eva Koch
Ferdinand Krag Ahm
Evren Tekinoktay
Lærke Lauta
Søren Martinsen
Lasse Krog Møller
Kehnet Nielsen
Kirsten Ortwed
Finn Reinbothe
Jytte Rex
Rene Schmidt
Jasper Sebastian Stürup
Jesper Just
Christian Vind
Mette Winckelmann