FAQ

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvordan søger jeg?

Al ansøgning sker elektronisk via et onlineskema. Se ’Sådan søger du’. 

 • Er der en ansøgningsfrist?

Ja, der er 4 årlige frister, der offentliggøres her på hjemmesiden. Ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøderne i løbet af året.

 • Hvor lang er behandlingstiden?

De fleste ansøgninger afgøres inden for 4-5 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

 • Kan jeg søge igen, selv om jeg har fået støtte tidligere?

Ja, så længe det er inden for Fondens støtteområder og det drejer sig om et nyt projekt.

 • Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hvis din ansøgning imødekommes, får du besked via mail. Ansøgninger, der ikke imødekommes, modtager også svar på mail, hvis de er sendt efter den 1. november 2019. Der sendes ikke afslag til ansøgere, der har sendt før den 1. november 2019.

 • Er der en grænse for, hvor meget jeg kan søge?

Nej, 15. Juni Fonden yder støtte til både små og store projekter.

 • Hvad gælder for overhead/administrationsudgifter, når jeg søger hos jer?

15. Juni Fonden støtter ikke overhead men anerkender behovet for en rimelig drifts- og administrationsstøtte. Dette skal udspecificeres særskilt i budgettet. 

 • Kan jeg søge flerårig støtte?

Ja, men der gives sjældent støtte til projekter, der varer længere end 3-5 år. 

 • Kan jeg rette i en ansøgning?

Du kan rette indtil ansøgningen er sendt. Det vil fx sige mens den foreligger i kladde. Når den er sendt, kan der ikke rettes mere. Dog kan du i helt ekstraordinære tilfælde føje bilag til ansøgningen ved at åbne din profil i ansøgningssystemet og sende det via det.

 • Hvilke projekter/formål støtter 15. Juni Fonden?

Fonden støtter projekter inden for

 • Kunst og kultur
 • Natur

Se mere under ’Støtteområder’.

 • Hvilke projekter/formål støtter 15. Juni Fonden ikke?

Vi støtter bredt, men ikke alt. Læs mere under ’Støtteområder’. 

 • Kan jeg få rådgivning til ansøgningsproceduren?

Ja, læs mere på vores vejledningsside. 

 • Kan man ansøge fonden pr. brev eller mail?

Nej, fonden modtager kun ansøgninger via den digitale ansøgningsportal.

 • Kan man søge penge til studieophold eller studierejser?

Nej. Fonden støtter ikke studieophold, studierejser og kongresdeltagelse.

 • Kan man søge penge til personlig hjælp eller behandling?

Nej. Fonden støtter ikke ansøgninger begrundet i dårligt helbred eller dårlig økonomi.

 • Kan man søge penge til igangværende eller afsluttede projekter?

Nej.

 • Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Sagsbehandlingstiden er sædvanligvis 4-5 måneder efter udløbet af ansøgningsfristen.

 • Kan jeg få et begrundet afslag på min ansøgning?

Nej. Fonden begrunder ikke sine afslag.
De fleste afslag skyldes, at Fonden ikke støtter det, der søges om (fx studierejser).
Afslag gives også ud fra en kvalitativ vurdering eller at ansøgningen er mangelfuld (fx manglende budget).