Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

efterskole i felten 

natur.dk 

Formålet med Natur.dk er at udvikle en portal for formidling af viden om dansk natur. Natur.dk vil sætte fokus på danske arter, naturtyper og naturværdier og vil skabe et netværk for forskere, formidlere, undervisere og alle, der interesserer sig natur og biodiversitet. Natur.dk skal ved hjælp af en interaktiv hjemmeside øge sammenhængen mellem universiteternes forskning og museernes formidling og støtte undervisningen og generelt engagere og inddrage alle naturinteresserede.

Natur.dk har fire hovedformål:

- at skabe et levende og samarbejdende dansk biodiversitetsnetværk for forskere, formidlere og naturinteresserede

- at bygge en netportal - Natur.dk - der gør det let og spændende for alle at finde viden om den danske natur og selv bidrage

- at skabe indhold og ‘fylde' viden på portalen i form af artsblade, naturtyper og beskrivelse af levesteder

- at udvikle formidlingsværktøjer til fx smartphones, der kan støtte undervisningen og den generelle interesse for biodiversitet.

Natur.dk koordineres af Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus Kontaktperson: Flemming Skov, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, fs@dmu.dk