Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Vestkysten_LIFE

Fotograf: Henning Fjord Aaser - Husby Klitplantage

 
 

Sårbar natur langs Vestkysten

Sikre naturtyperne grå- og grøn klit, samt klithede  langs Den jyske Vestkyst. Disse sårbare naturtyper er truet af tilgroning med invasive arter af nåletræer og rynket rose.

Der ydes støtte til EU LIFE + Nature projekt indsendt af Naturstyrelsen til Kommissionen, såfremt projektet godkendes i EU.

Endelig afgørelse om godkendelse af projektet i EU træffes først i juni 2013.

Yderligere oplysninger findes på Naturdok.dk